Tribe Perk

Profesjonalna obsługa kadrowo-płacowa

My rozliczamy płace, Ty liczysz korzyści

Nawet

60%

mniej czasu spędzanego przez pracowników na procesach kadrowo-płacowych

Media o nas

Infor
PortalKadrowy
Antyweb
HRstandard
FirmowaKasa
Biznews

Obsługa kadrowo-płacowa na miarę XXI wieku

na usługę TribePerk składa się:

Opieka specjalisty ds. kadr i płac
Nad płacami Twojej firmy czuwa doświadczony specjalista ds. kadr i płac, który:

 • Odpowiada za poprawność naliczonych płac,
 • Załatwia sprawy pracownicze Twojej firmy z ZUS i urzędem skarbowym,
 • Przygotowuje dokumentację dla nowych pracowników,
 • Sporządza deklaracje podatkowe,
 • Oraz dopilnuje wszystkiego co niezbędne w Twojej firmie w ramach obsługi kadrowo-płacowej

Oraz

Platforma kadrowa online
Pracodawca oraz pracownicy otrzymują dostęp do nowoczesnej platformy online, w ramach której:

 • Wszystkie dane kadrowo-płacowe dostępne są w jednym miejscu za pomocą kilku kliknięć
 • Pracownicy mogą składać wnioski urlopowe, raportować czas pracy czy też samodzielnie sprawdzać swoje paski płacowe.
 • Pracodawca wygodnie analizuje nieobecności, czas pracy czy wynagrodzenia dzięki czytelnym raportom.

Eliminujemy manualne procesy i zbędne koszty.

Czy wiesz, że tradycyjna, nieefektywna obsługa kadrowo-płacowa powoduje, że:
 • tracisz czas, ręcznie kompletując dane do obliczania wynagrodzeń,
 • ryzykujesz błędami na listach płac i opóźnieniami w ich dostarczaniu,
 • płacisz za subskrypcje programów, które można zastąpić jedną platformą?
TribePerk
TribePerk

Powierz płace swojej firmy profesjonalistom

Ściągamy z Ciebie odpowiedzialność za kadry i płace

Wszystkie procesy kadrowe i płacowe w Twojej firmie prowadzone są przez doświadczonego specjalistę. TribePerk odpowiada za poprawny przebieg tych procesów i prawidłowe naliczenie płac.

Dostęp 24/7 do danych kadrowo-płacowych

Dzięki platformie TribePerk wszystkie dane kadrowe oraz płacowe znajdziesz w jednym miejscu, a Twoi pracownicy błyskawicznie prześlą nam informacje niezbędne do naliczenia płac.

Oszczędzasz czas i pieniądze

Twoi pracownicy spędzają mniej czasu na procesach kadrowych i lepiej rozumieją swoje płace dzięki dostępnym online paskom płacowym, a Twoja firma nie płaci dodatkowo za narzędzia kadrowe - otrzymuje je w ramach usługi TribePerk.

Indywidualna oferta dla Twojej firmy

Nasi eksperci chętnie:
 • opowiedzą o obsłudze kadrowo-płacowej dopasowanej do potrzeb Twojej firmy,
 • zaprezentują funkcje platformy TribePerk,
 • odpowiedzą na Twoje pytania.

Unowocześnij procesy kadrowe dzięki platformie TribePerk

TribePerk

Dane kadrowo-płacowe w jednym miejscu

Na platformie znajdziesz zarówno listy płac, paski płacowe jaki raporty o urlopach i czasie pracy pracowników.

Zarządzaj urlopami i śledź nieobecności

Twoi pracownicy z łatwością złożą elektroniczny wniosek o urlop a wszystkie urlopy i inne nieobecności znajdziesz w przejrzystym kalendarzu.
TribePerk
TribePerk

Kontroluj czas pracy i nadgodziny pracowników

TribePerk pozwala na szybkie i proste raportowanie czasu pracy oraz oblicza wynagrodzenia na podstawie stawki godzinowej.

Listy płac i paski płacowe na wyciągnięcie myszki

Pracownicy mogą w każdej chwili sprawdzić swoje paski płacowe, a pracodawca listy płac czy też raporty płacowe.
TribePerk
TribePerk

Szybki dostęp do umów pracowników

Na platformie znajdziesz wszystkie umowy i aneksy zawierane z pracownikami. Koniec z przeszukiwaniem stosów segregatorów!

Kompleksowa obsługa w abonamencie

W ramach jednej opłaty otrzymujesz pełen dostęp do platformy oraz kompleksową obsługę specjalisty ds. kadr i płac.
TribePerk

Przekonaj się jak TribePerk może pomóc Twojej firmie w zoptymalizowaniu procesów kadrowo-płacowych.

TribePerk

Najczęściej zadawane pytania o obsługę kadrowo-płacową TribePerk

Wdrożenie TribePerk w Twojej firmie jest darmowe – niezależnie od liczby pracowników. W ramach kompleksowej konfiguracji platformy importujemy dane kadrowo-płacowe z popularnych programów oraz innych źródeł (o ile to możliwe) i rejestrujemy użytkowników. Twoi pracownicy mogą zapisywać przepracowane godziny, zgłaszać wnioski o urlop oraz raportować pracę zdalną już po pierwszym zalogowaniu się. Jeśli programy oraz inne narzędzia, których do tej pory używała Twoja firma, pozwalają na wyeksportowanie informacji, możemy wdrożyć platformę kadrowo-płacową TribePerk nawet w ciągu 1 dnia.
Zawieramy umowę na czas nieokreślony z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Tak, podobnie jak biura rachunkowe, korzystamy z ubezpieczenia OC.
Tak, sporządzamy deklaracje podatkowe, rozliczeniowe i zgłoszeniowe. Ponadto reprezentujemy klientów w kontrolach przeprowadzanych w związku z zakresem świadczonych usług kadrowo-płacowych.

Jeśli zatrudniasz pracowników na podstawie umowy o pracę, przepisy prawa pracy nakładają na Ciebie liczne obowiązki kadrowe (m.in. prowadzenie ewidencji czasu pracy) i płacowe (m.in. obliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem różnych składników). Zadania kadrowe koncentrują się na zagadnieniach administracyjnych, a płacowe – na rozliczaniu wynagrodzeń, przy czym są ściśle powiązane. Liczba przepracowanych godzin i nieobecności pracownika wpływa na wysokość jego wypłaty.

Podpisujesz umowy zlecenia i umowy o dzieło z różnymi wykonawcami? Chociaż zawierasz je na podstawie Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy, musisz pamiętać o m.in. rozliczaniu się na podstawie rachunków i poprawnym naliczaniu składek ZUS w zależności od osoby, z którą została zawarta umowa. Te czynności również wchodzą w zakres obsługi kadrowo-płacowej.

Pracodawcy – niezależnie od skali biznesu – nie zajmują się osobiście obsługą kadrowo-płacową pracowników. Przeszkodą jest nie tylko brak czasu, ale także poziom skomplikowania przepisów prawnych.

Przedsiębiorcy wybierają między dwoma opcjami:

   1. zatrudnieniem specjalisty ds. kadr i płac,
   2. outsourcingiem kadr i płac, czyli zleceniem obsługi kadrowo-płacowej biuru rachunkowemu.
Dzięki pełnej obsłudze kadrowo-płacowej w TribePerk zyskujesz nie tylko ekspercki nadzór nad rozliczaniem wynagrodzeń w Twojej firmie, ale także dostęp do zautomatyzowanej platformy online z pakietem narzędzi kadrowych. Możesz sprawdzać dane kadrowo-płacowe o dowolnej porze, a Twoi pracownicy – samodzielnie sprawdzać paski płacowe, raportować czas pracy czy generować rachunki do umów cywilnoprawnych.

Pełny zakres usługi prowadzenia kadr i płac w TribePerk obejmuje zarówno Twoich obecnych pracowników, jak i nowo zatrudnionych – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa pracy. W ramach outsourcingu kadrowo-płacowego:

   1. Rozliczamy wynagrodzenia i prowadzimy dokumentację płacową. Sporządzamy listy płac z uwzględnieniem świadczeń dodatkowych.
   2. Przygotowujemy umowy o pracę, umowy cywilnoprawne (umowy o dzieło, umowy zlecenie), aneksy do umów, wypowiedzenia umów, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu.
   3. Określamy wymiar urlopu wypoczynkowego oraz monitorujemy wykorzystywanie urlopów innego rodzaju przez pracowników.
   4. Kontaktujemy się w sprawach pracowniczych z urzędem skarbowym, PIP i ZUS w Twoim imieniu – szczególnie podczas kontroli.
   5. Składamy deklaracje podatkowe w urzędzie skarbowym i deklaracje rozliczeniowe oraz zgłoszeniowe w ZUS (ZUA, ZZA, ZWUA, ZCNA, DRA, RCA, RSA, RZA itd.).
   6. Sporządzamy deklaracje podatkowe PIT-4R/PIT-8AR oraz naliczamy zaliczki na podatek dochodowy. Co miesiąc otrzymujesz informacje o przelewach, które należy wykonać na rzecz urzędu skarbowego i ZUS.
   7. Prowadzimy ewidencję czasu pracy, urlopów oraz innych nieobecności – usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych.
   8. Ustalamy prawa pracowników do świadczeń pieniężnych, m.in. ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
   9.Przypominamy Ci o ważnych terminach, m.in. kończących się umowach, terminach badań medycyny pracy i szkoleń BHP.
   10. Prowadzimy elektroniczne teczki pracownicze (elektroniczne akta osobowe) Twoich pracowników.

Koszt obsługi kadrowo-płacowej jest uzależniony od wielu czynników, w tym liczby pracowników i specyfiki prowadzenia działalności gospodarczej w danej branży. Cennik obsługi kadrowo-płacowej w biurach rachunkowych obejmuje zarówno stałą opłatę za pracownika, jak i dodatkowe opłaty za niektóre czynności, m.in. sporządzanie deklaracji PIT-11, wypowiedzeń umów o pracę czy rachunków do umów zleceń i umów o dzieło. W efekcie koszt tradycyjnego outsourcingu kadr i płac może się zmieniać każdego miesiąca, utrudniając Ci planowanie firmowych wydatków.

Dzięki pełnej obsłudze kadrowo-płacowej w TribePerk nie musisz się martwić o niespodziewane koszty. Obowiązuje tylko jedna, stała opłata – abonament za każdego pracownika. W ramach abonamentu zyskujesz także pomoc techniczną oraz eksperckie wsparcie specjalisty ds. kadr i płac.