PROFESJONALNA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

My rozliczamy płace, Ty liczysz korzyści

Sprawdź
NAWET

60%

mniej czasu spędzanego przez pracowników na procesach kadrowo-płacowych

Media o nas

Obsługa kadrowo-płacowa na miarę XXI wieku

na usługę TribePerk składa się:

icon
Opieka specjalisty ds. kadr i płac

Nad płacami Twojej firmy czuwa doświadczony specjalista ds. kadr i płac, który:

 • Odpowiada za poprawność naliczonych płac,

 • Załatwia sprawy pracownicze Twojej firmy z ZUS i urzędem skarbowym,

 • Przygotowuje dokumentację dla nowych pracowników,

 • Sporządza deklaracje podatkowe,

 • Oraz dopilnuje wszystkiego co niezbędne w Twojej firmie w ramach obsługi kadrowo-płacowej

ORAZ

icon
Platforma kadrowa online

Pracodawca oraz pracownicy otrzymują dostęp do nowoczesnej platformy online, w ramach której:

 • Wszystkie dane kadrowo-płacowe dostępne są w jednym miejscu za pomocą kilku kliknięć,

 • Pracownicy mogą składać wnioski urlopowe, raportować czas pracy czy też samodzielnie sprawdzać swoje paski płacowe.

 • Pracodawca wygodnie analizuje nieobecności, czas pracy czy wynagrodzenia dzięki czytelnym raportom.

Eliminujemy manualne procesy i zbędne koszty.

Czy wiesz, że tradycyjna, nieefektywna obsługa kadrowo-płacowa powoduje, że:

 • tracisz czas, ręcznie kompletując dane do obliczania wynagrodzeń,

 • ryzykujesz błędami na listach płac i opóźnieniami w ich dostarczaniu,

 • płacisz za subskrypcje programów, które można zastąpić jedną platformą?

Outsourcing kadr i płac screen

Powierz płace swojej firmy profesjonalistom

Ściągamy z Ciebie odpowiedzialność za kadry i płace

Wszystkie procesy kadrowe i płacowe w Twojej firmie prowadzone są przez doświadczonego specjalistę. TribePerk odpowiada za poprawny przebieg tych procesów i prawidłowe naliczenie płac.

Dostęp 24/7 do danych kadrowo-płacowych

Dzięki platformie TribePerk wszystkie dane kadrowe oraz płacowe znajdziesz w jednym miejscu, a Twoi pracownicy błyskawicznie prześlą nam informacje niezbędne do naliczenia płac.

Oszczędzasz czas i pieniądze

Twoi pracownicy spędzają mniej czasu na procesach kadrowych i lepiej rozumieją swoje płace dzięki dostępnym online paskom płacowym, a Twoja firma nie płaci dodatkowo za narzędzia kadrowe – otrzymuje je w ramach usługi TribePerk.

Indywidualna oferta dla Twojej firmy

Nasi eksperci chętnie:

 • opowiedzą o obsłudze kadrowo-płacowej dopasowanej do potrzeb Twojej firmy,

 • zaprezentują funkcje platformy TribePerk,

 • odpowiedzą na Twoje pytania.

Unowocześnij procesy kadrowe dzięki platformie TribePerk

TribePerk

Dane kadrowo-płacowe w jednym miejscu

Na platformie znajdziesz zarówno listy płac, paski płacowe jaki raporty o urlopach i czasie pracy pracowników.

Zarządzaj urlopami i śledź nieobecności

Twoi pracownicy z łatwością złożą elektroniczny wniosek o urlop a wszystkie urlopy i inne nieobecności znajdziesz w przejrzystym kalendarzu.

TribePerk
TribePerk

Kontroluj czas pracy i nadgodziny pracowników

TribePerk pozwala na szybkie i proste raportowanie czasu pracy oraz oblicza wynagrodzenia na podstawie stawki godzinowej.

Listy płac i paski płacowe na wyciągnięcie myszki

Pracownicy mogą w każdej chwili sprawdzić swoje paski płacowe, a pracodawca listy płac czy też raporty płacowe.

TribePerk
TribePerk

Szybki dostęp do umów pracowników

Na platformie znajdziesz wszystkie umowy i aneksy zawierane z pracownikami. Koniec z przeszukiwaniem stosów segregatorów!

Kompleksowa obsługa w abonamencie

W ramach jednej opłaty otrzymujesz pełen dostęp do platformy oraz kompleksową obsługę specjalisty ds. kadr i płac.

TribePerk

Przekonaj się jak TribePerk może pomóc Twojej firmie w zoptymalizowaniu procesów kadrowo-płacowych.

Zostaw kontakt
TribePerk

Najczęściej zadawane pytania o obsługę kadrowo-płacową TribePerk

Wdrożenie TribePerk w Twojej firmie jest darmowe – niezależnie od liczby pracowników. W ramach kompleksowej konfiguracji platformy importujemy dane kadrowo-płacowe z popularnych programów oraz innych źródeł (o ile to możliwe) i rejestrujemy użytkowników. Twoi pracownicy mogą zapisywać przepracowane godziny, zgłaszać wnioski o urlop oraz raportować pracę zdalną już po pierwszym zalogowaniu się. Jeśli programy oraz inne narzędzia, których do tej pory używała Twoja firma, pozwalają na wyeksportowanie informacji, możemy wdrożyć platformę kadrowo-płacową TribePerk nawet w ciągu 1 dnia.

Zawieramy umowę na czas nieokreślony z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Tak, sporządzamy deklaracje podatkowe, rozliczeniowe i zgłoszeniowe. Ponadto reprezentujemy klientów w kontrolach przeprowadzanych w związku z zakresem świadczonych usług kadrowo-płacowych.

Jeśli zatrudniasz pracowników na podstawie umowy o pracę, przepisy prawa pracy nakładają na Ciebie liczne obowiązki kadrowe (m.in. prowadzenie ewidencji czasu pracy) i płacowe (m.in. obliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem różnych składników). Zadania kadrowe koncentrują się na zagadnieniach administracyjnych, a płacowe – na rozliczaniu wynagrodzeń, przy czym są ściśle powiązane. Liczba przepracowanych godzin i nieobecności pracownika wpływa na wysokość jego wypłaty.

Podpisujesz umowy zlecenia i umowy o dzieło z różnymi wykonawcami? Chociaż zawierasz je na podstawie Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy, musisz pamiętać o m.in. rozliczaniu się na podstawie rachunków i poprawnym naliczaniu składek ZUS w zależności od osoby, z którą została zawarta umowa. Te czynności również wchodzą w zakres obsługi kadrowo-płacowej.

Pracodawcy – niezależnie od skali biznesu – nie zajmują się osobiście obsługą kadrowo-płacową pracowników. Przeszkodą jest nie tylko brak czasu, ale także poziom skomplikowania przepisów prawnych.

Przedsiębiorcy wybierają między dwoma opcjami:

 1. zatrudnieniem specjalisty ds. kadr i płac,
 2.  outsourcingiem kadr i płac, czyli zleceniem obsługi kadrowo-płacowej biuru rachunkowemu.

Dzięki pełnej obsłudze kadrowo-płacowej w TribePerk zyskujesz nie tylko ekspercki nadzór nad rozliczaniem wynagrodzeń w Twojej firmie, ale także dostęp do zautomatyzowanej platformy online z pakietem narzędzi kadrowych. Możesz sprawdzać dane kadrowo-płacowe o dowolnej porze, a Twoi pracownicy – samodzielnie sprawdzać paski płacowe, raportować czas pracy czy generować rachunki do umów cywilnoprawnych.

Pełny zakres usługi prowadzenia kadr i płac w TribePerk obejmuje zarówno Twoich obecnych pracowników, jak i nowo zatrudnionych – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa pracy. W ramach outsourcingu kadrowo-płacowego:

 1. Rozliczamy wynagrodzenia i prowadzimy dokumentację płacową. Sporządzamy listy płac z uwzględnieniem świadczeń dodatkowych.
 2. Przygotowujemy umowy o pracę, umowy cywilnoprawne (umowy o dzieło, umowy zlecenie), aneksy do umów, wypowiedzenia umów, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu.
 3. Określamy wymiar urlopu wypoczynkowego oraz monitorujemy wykorzystywanie urlopów innego rodzaju przez pracowników.
 4. Kontaktujemy się w sprawach pracowniczych z urzędem skarbowym, PIP i ZUS w Twoim imieniu – szczególnie podczas kontroli.
 5. Składamy deklaracje podatkowe w urzędzie skarbowym i deklaracje rozliczeniowe oraz zgłoszeniowe w ZUS (ZUA, ZZA, ZWUA, ZCNA, DRA, RCA, RSA, RZA itd.).
 6. Sporządzamy deklaracje podatkowe PIT-4R/PIT-8AR oraz naliczamy zaliczki na podatek dochodowy. Co miesiąc otrzymujesz informacje o przelewach, które należy wykonać na rzecz urzędu skarbowego i ZUS.
 7. Prowadzimy ewidencję czasu pracy, urlopów oraz innych nieobecności – usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych.
 8. Ustalamy prawa pracowników do świadczeń pieniężnych, m.in. ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
 9. Przypominamy Ci o ważnych terminach, m.in. kończących się umowach, terminach badań medycyny pracy i szkoleń BHP.
 10. Prowadzimy elektroniczne teczki pracownicze (elektroniczne akta osobowe) Twoich pracowników.

Koszt obsługi kadrowo-płacowej jest uzależniony od wielu czynników, w tym liczby pracowników i specyfiki prowadzenia działalności gospodarczej w danej branży. Cennik obsługi kadrowo-płacowej w biurach rachunkowych obejmuje zarówno stałą opłatę za pracownika, jak i dodatkowe opłaty za niektóre czynności, m.in. sporządzanie deklaracji PIT-11, wypowiedzeń umów o pracę czy rachunków do umów zleceń i umów o dzieło. W efekcie koszt tradycyjnego outsourcingu kadr i płac może się zmieniać każdego miesiąca, utrudniając Ci planowanie firmowych wydatków.

Dzięki pełnej obsłudze kadrowo-płacowej w TribePerk nie musisz się martwić o niespodziewane koszty. Obowiązuje tylko jedna, stała opłata – abonament za każdego pracownika. W ramach abonamentu zyskujesz także pomoc techniczną oraz eksperckie wsparcie specjalisty ds. kadr i płac.

Outsourcing kadr i płac polega na zleceniu innemu przedsiębiorstwu niemal wszystkich obowiązków nałożonych na przedsiębiorcę (pracodawcę) przez Kodeks pracy, prawo podatkowe czy przepisy o ubezpieczeniach społecznych. W ramach outsourcingu kadrowo-płacowego przekazujesz zewnętrznej firmie informacje niezbędne do np. obliczenia składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników. To oznacza, że TribePerk zajmuje się przygotowaniem deklaracji, raportów i listy płac na podstawie danych zgromadzonych na platformie kadrowo-płacowej online, a Ty wysyłasz przelewy do urzędu skarbowego i ZUS.

Tak, ponieważ nie tylko ograniczasz koszty związane z zatrudnieniem specjalistów ds. kadr i płac, ale także korzystasz z nowoczesnych, zautomatyzowanych rozwiązań, które trudno samodzielnie wdrożyć przedsiębiorcom z sektora MŚP. Dzięki outsourcingowi kadr i płac w TribePerk zyskasz dostęp do zautomatyzowanej platformy kadrowo-płacowej online, która ułatwi Ci przejście z papierowego obiegu dokumentów na elektroniczny – i uporządkowany w porównaniu z e-mailowym obiegiem wniosków urlopowych.

Jeżeli współpracujesz z biurem rachunkowym, prawdopodobnie zbierasz manualnie dane rozproszone w różnych źródłach, aby wysłać setki plików e-mailem. Osoba, która odpowiada za rozliczenie Twoich pracowników, musi przepisać te informacje do programu kadrowo-płacowego, a potem odesłać Ci listy płac. W efekcie proste procesy zajmują wiele czasu po obu stronach. Nowoczesny outsourcing kadr i płac w TribePerk bazuje na zautomatyzowanej platformie kadrowo-płacowej z funkcją samoobsługi pracowniczej. To oznacza, że Twoi pracownicy raportują czas pracy czy zgłaszają nieobecności poprzez system, który gromadzi wszystkie dane niezbędne do naliczenia wynagrodzeń. My przygotowujemy listy płac, a pracodawca pobiera je w ciągu kilku kliknięć, podobnie jak raporty o czasie pracy czy wynagrodzeniach.

Usługi kadrowo-płacowe świadczone przez TribePerk bazują na zautomatyzowanej platformie kadrowo-płacowej online, na którą można się zalogować z dowolnego urządzenia, w dowolnym miejscu. Platforma TribePerk, stanowiąca rozwiązanie w chmurze, ma ogromną przewagę nad tradycyjnymi programami kadrowo-płacowymi, które są dostępne tylko lokalnie, czyli na wybranych stanowiskach pracy. Stworzyliśmy przestrzeń łączącą pracodawców, pracowników i specjalistów ds. kadr i płac. Zarówno Ty, jak i Twoi pracownicy macie całodobowy dostęp do danych kadrowo-płacowych – od czasu pracy, przez listy i paski płacowe, po wnioski urlopowe.

Nie, usługi płacowe świadczone przez TribePerk obejmują również rozliczanie umów cywilnoprawnych i kontraktów B2B. Zleceniobiorcy i wykonawcy dzieł, z którymi współpracujesz, mogą samodzielnie wygenerować rachunki do umów na zautomatyzowanej platformie kadrowo-płacowej.