Jak napisać i kiedy złożyć wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia? Pobierz wzór dla pracodawcy i pracownika

avatar
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
4 min czytania
14.12.2022
Aktualizacja: 16.06.2023
Aktualne
post thumbnail
4 min czytania
14.12.2022
Aktualizacja: 16.06.2023
Aktualne

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, czas określony lub okres próbny jest możliwe zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika, przy czym Kodeks pracy narzuca pewne obowiązki obu stronom. Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę i kiedy je złożyć, aby zakończyć zatrudnienie w dogodnym terminie? Zobacz wzór wypowiedzenia i sprawdź, czy możesz go wysłać e-mailem.

 1. Na czym polega jednostronne oświadczenie woli?
 2. Kiedy złożyć wypowiedzenie umowy o pracę, aby nie czekać za długo na zakończenie umowy?
 3. Kto musi uzasadnić wypowiedzenie umowy o pracę?
 4. Obowiązki pracodawcy wypowiadającego umowę o pracę
 5. Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia?
  1. Wzór wypowiedzenia dla pracodawcy (PDF)
  2. Wzór wypowiedzenia dla pracownika (PDF)
 6. Czy wypowiedzenie trzeba złożyć na piśmie?
 7. Dodatkowe pytania o wypowiedzenie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia
  1. Czy można wypowiedzieć umowę nieobecnemu pracownikowi?

Na czym polega wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę lub pracownika?

Jeżeli pracodawca lub pracownik składa wypowiedzenie, to oznacza, że rozwiązanie umowy o pracę następuje przez oświadczenie woli jednej ze stron stosunku pracy, tzw. oświadczenie jednostronne.

W tej sytuacji zgoda drugiej strony na rozwiązanie umowy o pracę nie jest wymagana. Oświadczenie można złożyć, zanim upłynie okres, na który została zawarta umowa o pracę, przy czym strona wypowiadająca może zachować okres wypowiedzenia (art. 30 § 1 pkt 2 k.p.), ale w szczególnych przypadkach – nie musi (art. 30 § 1 pkt 3 k.p.).

Co ważne, art. 30 § 2 k.p. podaje, że umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem okresu, na który została zawarta, a wcześniej – można ją rozwiązać z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

👉 Poznaj 6 przypadków, w których pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia.

Kiedy złożyć wypowiedzenie umowy o pracę, aby koniec okresu wypowiedzenia wypadł jak najszybciej?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę jest uzależniony przede wszystkim od rodzaju umowy i okresu zatrudnienia pracownika.

W przypadku umów o pracę na czas nieokreślony i umów o pracę na czas określony obowiązują następujące okresy wypowiedzenia:

 • 2 tygodnie – dla okresu zatrudnienia poniżej 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc – dla co najmniej 6-miesięcznego okresu zatrudnienia,
 • 3 miesiące – dla co najmniej 3-letniego okresu zatrudnienia.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze – dla umów zawartych na krócej niż 2 tygodnie,
 • 1 tydzień – dla umów zawartych na co najmniej 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie – dla umów 3-miesięcznych.

Załóżmy, że wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia zostało złożone 9 grudnia 2022 roku. Kiedy wypadłby ostatni dzień zatrudnienia?

Okres wypowiedzeniaPoczątek okresu wypowiedzeniaKoniec okresu wypowiedzeniaDodatkowe informacje
3 dni robocze10 grudnia 2022 roku13 grudnia 2022 rokuOkres wypowiedzenia w dniach odlicza się od dnia roboczego po dniu złożenia wypowiedzenia – także od soboty. Pomija się niedziele i dni świąteczne wolne od pracy.
1 tydzień11 grudnia 2022 roku17 grudnia 2022 rokuZłożenie wypowiedzenia 9 grudnia (w piątek) jest optymalnym rozwiązaniem, ponieważ okres wypowiedzenia rozpoczyna się w pierwszą niedzielę po dniu złożenia wypowiedzenia.
2 tygodnie (umowa na okres próbny)11 grudnia 2022 roku24 grudnia 2022 rokuJw.
2 tygodnie (umowa na czas nieokreślony lub określony)11 grudnia 2022 roku24 grudnia 2022 rokuJw.
1 miesiąc1 stycznia 2023 roku31 stycznia 2023 rokuJeśli wypowiedzenie zostałoby złożone najpóźniej 30 listopada 2022 roku, okres wypowiedzenia rozpocząłby się 1 grudnia i skończył 31 grudnia 2022 roku.
3 miesiące1 stycznia 2023 roku31 marca 2023 rokuJeśli wypowiedzenie zostałoby złożone najpóźniej 30 listopada 2022 roku, okres wypowiedzenia rozpocząłby się 1 grudnia i skończył 28 lutego 2023 roku.

👉 Zerknij do artykułu o okresach wypowiedzenia umowy o pracę, aby sprawdzić analizy różnych przypadków – w tym sytuacje, w których można skrócić lub wydłużyć okres wypowiedzenia.

Czy pracodawca i pracownik muszą podawać powód wypowiedzenia umowy o pracę?

Aktualnie pracodawcy uzasadniają jedynie wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony oraz rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. To się zmieni w związku z wdrożeniem dyrektyw unijnych.

Nowe przepisy Kodeksu pracy, które wejdą w życie w 2023 roku, zobowiążą pracodawców do uzasadnienia także wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. Jedynym wyjątkiem będzie sytuacja, w której umowa będzie obowiązywała w dniu wejścia w życie nowelizacji, ale pracodawca wypowie ją przed tym dniem. Wtedy nie będzie musiał uzasadniać wypowiedzenia, stosując się do starych przepisów.

Wypowiedzenie umowy o pracę złożone przez pracownika nie musi podawać przyczyny rozwiązania stosunku pracy.

Obowiązki pracodawcy w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę

Pracodawca musi poinformować pracownika, że przysługuje mu prawo do odwołania się od wypowiedzenia w sądzie pracy. Ponadto, jak już wyżej wspomnieliśmy, pracodawca musi podać powód rozwiązania umowy na czas nieokreślony (i umowy na czas określony od 2023 roku).

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia – lista elementów

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia powinno zawierać:

 1. datę i miejscowość,
 2. dane pracownika i pracodawcy (odpowiednio w miejscu nadawcy lub odbiorcy dokumentu),
 3. nagłówek (wystarczy np. „wypowiedzenie umowy o pracę”)
 4. oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę (z identyfikacją dokumentu, np. numerem czy datą podpisania),
 5. strony umowy o pracę (w tym pełną nazwę przedsiębiorstwa),
 6. oświadczenie o zachowaniu okresu wypowiedzenia i jego datę końcową,
 7. przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę (podaje pracodawca zgodnie z art. 30 § 4 k.p.),
 8. informację o możliwości odwołania się do sądu pracy (podaje pracodawca zgodnie z art. 30 § 5 k.p.),
 9. nazwa i adres sądu pracy (opcjonalnie podaje pracodawca),
 10. podpisy obu stron umowy (warto poprosić stronę odbierającą wypowiedzenie umowy o pracę o wskazanie daty zapoznania się z dokumentem).

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia obie strony powinny podać powód i wskazać podstawę prawną. Pracownik musi się powołać na art. 55 Kodeksu pracy, a pracodawca – na art. 52 lub 53 Kodeksu pracy.

Czy wypowiedzenie umowy o pracę trzeba złożyć na piśmie?

Art. 30 § 3 k.p. stanowi, że oświadczenie każdej ze stron stosunku pracy – czyli pracodawcy i pracownika – z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez powinno mieć formę pisemną. O ile rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nie musi być spisane, o tyle lepiej mieć dokumentację na piśmie w każdym przypadku, ponieważ zabezpiecza obie strony.

Wręczenie wypowiedzenia pracownikowi osobiście przez pracodawcę – lub osobę upoważnioną – nie jest obowiązkowe. Wypowiedzenie umowy o pracę można także wysłać e-mailem lub pocztą, przy czym:

 1. decydując się na wysyłkę wypowiedzenia umowy o pracę pocztą, warto wybrać opcję z potwierdzeniem odbioru przesyłki,
 2. należy podpisać wersję online za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest równoważny podpisowi odręcznemu. Wypowiedzenie umowy o pracę wysłane e-mailowo, ale bez certyfikowanego podpisu, będzie ważne. Niemniej można je zakwestionować jako wadliwe w odwołaniu do sądu pracy.

Dodatkowe pytania o wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Czy można wysłać wypowiedzenie e-mailem, aby nie czekać, aż nieobecny pracownik wróci do pracy?

Art. 41 k.p. zakazuje wypowiadania umowy o pracę podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, np. urlopu wypoczynkowego. Oczywiście istnieją wyjątki, np. upływa czas pozwalający na rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, firma ogłasza upadłość czy dochodzi do likwidacji zakładu pracy.

Udostępnij artykuł
Redakcja
main author
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
TRIBEPERK: PROFESJONALNA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
My rozliczamy płace, Ty liczysz korzyści