Podwyższone koszty uzyskania przychodu pracownika – kiedy przysługują i jak je odliczyć?

avatar
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
8 min czytania
07.04.2023
Aktualizacja: 16.06.2023
Aktualne
post thumbnail
8 min czytania
07.04.2023
Aktualizacja: 16.06.2023
Aktualne

Pracownikowi, który dojeżdża do pracy z innej miejscowości, należą się podwyższone koszty uzyskania przychodu. To 300 zł miesięcznie i maksymalnie 3600 zł za rok podatkowy, które odejmuje się od podstawy opodatkowania. W efekcie pracownik płaci niższą zaliczkę na podatek dochodowy i otrzymuje nieco wyższe wynagrodzenie netto. Co musi wiedzieć pracodawca o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu? Kiedy wynoszą do 5400 zł za rok podatkowy?

 1. Ile wynoszą pracownicze koszty uzyskania przychodów?
 2. Czym są pracownicze koszty uzyskania przychodu?
 3. Jak koszty uzyskania przychodu wpływają na wynagrodzenie netto pracownika?
 4. Podstawowe koszty uzyskania przychodu – ile wynoszą i komu się należą?
 5. Podwyższone koszty uzyskania przychodów – jakie warunki trzeba spełnić?
 6. Jak rozliczyć koszty dojazdów do pracy, które przewyższyły roczne koszty uzyskania przychodów?
 7. Jak złożyć oświadczenie o kosztach uzyskania przychodów?
 8. Jak zrezygnować z kosztów uzyskania przychodów?
 9. Czy podwyższone koszty uzyskania przychodów należą się pracownikowi zdalnemu?
 10. Czy pracodawca nalicza koszty uzyskania przychodów po ustaniu zatrudnienia?
 11. Dodatkowe pytania o podwyższone KUP
  1. Czy pracodawca nalicza KUP, jeśli zwraca pracownikowi koszty dojazdu do pracy?
  2. Czy pracownikowi na L4 nalicza się koszty uzyskania przychodów?
  3. Ile razy nalicza się KUP, jeśli pracownik dostanie dwukrotnie wynagrodzenie w tym samym miesiącu?
  4. Jakie koszty uzyskania przychodu należą się przedstawicielowi handlowemu – podstawowe czy podwyższone?
  5. Jaka jest różnica między autorskimi a podwyższonymi kosztami uzyskania przychodów?

Pracownicze koszty uzyskania przychodów – podsumowanie [tabela]

Warunki spełniane przez pracownikaKoszty uzyskania przychodu w skali miesiącaŁączne koszty uzyskania przychodu w skali roku podatkowegoPodstawa prawna
Przychody z jednej umowy o pracę, miejsce zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy250 zł3000 złArt. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o pdof 
Przychody z jednej umowy o pracę, miejsce zamieszkania poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, brak dodatku za rozłąkę300 zł3600 złArt. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o pdof
Przychody z co najmniej dwóch umów o pracę, miejsce zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy4500 złArt. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdof
Przychody z co najmniej dwóch umów o pracę, miejsce zamieszkania poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, brak dodatku za rozłąkę5400 złArt. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o pdof

Czym są koszty uzyskania przychodu pracownika (KUP)?

Przychód pracownika to np. wynagrodzenie zasadnicze z tytułu umowy o pracę. Pracownik ponosi koszty uzyskania przychodu, kiedy wydaje pieniądze w celu zdobycia tych przychodów, np. kupuje miesięczny bilet kolejowy, aby dojeżdżać z Oławy do pracy we Wrocławiu.

Jaka jest różnica między kosztami pracownika a kosztami działalności gospodarczej?

Przedsiębiorca, który podróżuje pociągami, aby przeszkolić firmy klientów w różnych miastach, może uwzględnić wydatki na bilety – co do grosza – w kosztach uzyskania przychodu. Co do zasady, pracownikowi należą się zryczałtowane koszty uzyskania przychodu, czyli stała kwota, określona w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pracownik nie musi w żaden sposób udowadniać pracodawcy, że poniósł koszty uzyskania przychodu. Należą mu się ustawowo, aczkolwiek pracownik może zrezygnować z ich odliczania. Wystarczy, że złoży elektroniczne lub papierowe oświadczenie lub wypełni PIT-2 opisany w dalszej części artykułu.

Co dają koszty uzyskania przychodu pracownikowi?

Koszty uzyskania przychodu wpływają na podstawę opodatkowania. Od niej nalicza się zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jak to wygląda w praktyce?

Od przychodu pracownika odejmuje się koszty uzyskania przychodu (250 zł lub 300 zł miesięcznie, przy czym obowiązuje także limit roczny) i składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika. Na podstawie tej kwoty oblicza się zaliczkę na pdof, od której można odjąć kwotę zmniejszającą podatek, czyli 100 zł, 150 zł lub 300 zł zgodnie z oświadczeniem pracownika na formularzu PIT-2.

Wynagrodzenie brutto10 000 zł
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne10 000 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne (13,71%), w tym składka na ubezpieczenie emerytalne (9,76%), chorobowe (2,45%) i rentowe (1,5%)976 zł + 245 zł + 150 zł = 1371 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne10 000 zł – 1371 zł = 8629 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%)776,61 zł
Koszty uzyskania przychodu300 zł
Kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy300 zł
Stawka procentowa podatku12%
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy10 000 zł – 300 zł – 1371 zł = 8329 zł
Zaliczka na podatek dochodowy8329 zł × 12 % = 999,48 zł
999,48 zł – 300 zł = 699,48 zł
Zaliczka na podatek dochodowy do przekazania urzędowi skarbowemu (po zaokrągleniu do pełnych złotych)699 zł
Wynagrodzenie netto7153,39 zł

Podstawowe koszty uzyskania przychodów dla pracowników

Art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o pdof stanowi, że podstawowe koszty uzyskania przychodów wynoszą 250 zł miesięcznie i nie więcej niż 3000 zł za rok podatkowy dla pracownika, który uzyskuje przychody z jednego:

 • stosunku służbowego,
 • stosunku pracy (czyli np. umowy o pracę),
 • spółdzielczego stosunku pracy,
 • pracy nakładczej.

O ile przepis nie wskazuje tego wprost, o tyle ten pracownik powinien mieszkać na stałe lub czasowo w lokalizacji zakładu pracy. Takiego pracownika nazywamy „miejscowym”, w odróżnieniu od pracownika „zamiejscowego”, któremu należą się nie podstawowe, tylko podwyższone koszty uzyskania przychodów.

Kiedy przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów?

Zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o pdof podwyższone koszty uzyskania przychodów wynoszą 300 zł miesięcznie i nie więcej niż 3600 zł za rok podatkowy dla pracownika, który:

 • mieszka na stałe lub czasowo poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy,
 • nie dostaje z tego tytułu dodatku za rozłąkę.

Jeśli podatnik (pracownik), który spełnia te dwa warunki, uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego:

 • stosunku służbowego,
 • stosunku pracy,
 • spółdzielczego stosunku pracy,
 • pracy nakładczej,

według art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o pdof należą mu się podwyższone koszty uzyskania przychodów do 5400 zł za rok podatkowy. Ten limit obowiązuje także pracowników, którzy mieli podpisane co najmniej dwie umowy o pracę w danym roku, ale jedną na krótki okres, np. 3 miesiące.

Teoretycznie – podwyższone koszty uzyskania przychodu mają rekompensować pracownikowi dojeżdżającemu do pracy z innej miejscowości wyższe wydatki, które ponosi w związku z podróżą. Jednak w praktyce może się okazać, że pracownik, który mieszka na wsi w pobliżu dużego miasta, dojedzie do firmy zlokalizowanej na jego obrzeżach szybciej, niż pracownik mieszkający w centrum. Pierwszemu będzie przysługiwać 300 zł kosztów, a drugiemu – 250 zł, mimo że spędza w trasie więcej czasu, co może wiązać się z np. droższymi biletami czy większym zużyciem paliwa.

Co zrobić, jeśli pracownik wydał na dojazdy do pracy więcej, niż wynoszą roczne koszty uzyskania przychodu?

Zgodnie z art. 22 ust. 11 ustawy o pdof pracownik, który zapłacił za dojazdy do zakładu pracy więcej, niż wynoszą roczne koszty uzyskania przychodów, może ująć te realne wydatki w rocznym rozliczeniu podatku.

To możliwe, o ile pracownik:

 • może udokumentować te wydatki imiennymi biletami okresowymi,
 • podróżował środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej.

Ustawa nie pozwala na ujmowanie w kosztach rachunków za paliwo czy przejazdy taksówkami.

Załóżmy, że pracownik dojeżdżał do biura przez 6 miesięcy, podróżując z sąsiadem, który pracował niedaleko siedziby firmy. Sąsiad zmienił pracę, więc pracownik dojeżdżał do pracy autobusami, tramwajami lub pociągiem przez kolejne pół roku, używając biletów imiennych. W związku z tym zapytał specjalistę ds. kadr i płac, czy może dodać te wydatki do podstawowych kosztów uzyskania przychodu. To niemożliwe, ponieważ ustawa o pdof pozwala na odliczanie albo zryczałtowanej kwoty (3000 zł rocznie w tym przypadku), albo realnych wydatków na dojazdy. Nie można łączyć tych kwot. Gdyby pracownik wydał na bilety więcej niż 3000 zł w 6 miesięcy, spełniłby warunek określony w art. 22 ust. 11 ustawy o pdof.

Oświadczenie o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu

Nowy wzór PIT-2 (wersja 9) umożliwia złożenie oświadczenia o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu. Wystarczy zaznaczyć pusty kwadrat w części F w okienku nr 12. Jeśli pracownik się przeprowadzi do miasta, w którym pracuje, powinien złożyć PIT-2 kolejny raz, ale tym razem z zaznaczonym kwadratem w części F w okienku nr 13. Tym sposobem zrezygnuje z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu (300 zł), więc pracodawca będzie odliczał podstawowe (250 zł).

Oświadczenie o kosztach uzyskania przychodów na PIT-2

PIT-2 można składać wielokrotnie w ciągu roku, zawsze, kiedy zmienią się okoliczności, które wpływają na obliczenie zaliczki na pdof. Co ważne, pracodawca nie poniesie żadnych konsekwencji, jeśli pracownik złoży oświadczenie niezgodne z prawdą.

Firmy nie są zobowiązane do stosowania oryginalnego PIT-2. Pracownik może zgłosić, że chce skorzystać z podwyższonych kosztach uzyskania przychodu w inny sposób, np. na formularzu przygotowanym przez pracodawcę lub za pośrednictwem systemu kadrowo-płacowego. Na platformie kadrowo-płacowej TribePerk informacja o KUP znajduje się w warunkach umowy o pracę każdego pracownika. Dostęp do innowacyjnej platformy online, która automatyzuje naliczanie wynagrodzeń i zastępuje niewspółpracujące aplikacje kadrowo-płacowe, zyskujesz w ramach obsługi płacowej Twojej firmy w TribePerk.

Rezygnacja z kosztów uzyskania przychodu przez pracownika

Jeśli pracownik chce zrezygnować z odliczania kosztów uzyskania przychodu, powinien zaznaczyć pusty kwadrat w części H w okienku 16 na formularzu PIT-2.

Wniosek o niestosowanie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów na PIT-2

Tę informację można wprowadzić również do warunków umowy o pracę pracownika na platformie kadrowo-płacowej TribePerk. 

Czy podwyższone KUP stosuje się w pracy zdalnej?

Tak, niezależnie od tego, czy pracownik pracuje tylko częściowo, czy całkowicie zdalnie pod adresem poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Zdalny pracownik zachowuje prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, ponieważ art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o pdof podają jako warunek „miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy”. To określenie nie jest równoznaczne z „miejscem wykonywania pracy”.

Podwyższone koszty uzyskania przychodu po ustaniu zatrudnienia

Pracownik, który dojeżdżał z Kostrzyna do biura w Poznaniu, korzystał z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. W związku z wyprowadzką do Warszawy złożył wypowiedzenie. Załóżmy, że ostatni dzień okresu wypowiedzenia umowy o pracę wypada 31 maja 2023 roku, a termin wypłaty wynagrodzenia za maj wypada 10 czerwca 2023 roku, czyli po ustaniu zatrudnienia.

Które koszty uzyskania przychodu powinien naliczyć pracodawca – podstawowe czy podwyższone? A może żadne?

Zgodnie z ustawą o pdof płatnik (pracodawca) wypłacający świadczenie z tytułu umowy, która już nie obowiązuje, pomija oświadczenia i wnioski złożone wcześniej przez podatnika (pracownika) z wyjątkiem wniosków o:

 • niestosowanie ulgi dla młodych,
 • niestosowanie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów (zarówno podstawowych, jak i podwyższonych),
 • rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów (autorskich).

W omawianym przypadku pracownik złożył oświadczenie o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, które nie znajduje się na liście wyjątków. To oznacza, że pracodawca powinien je pominąć i naliczyć podstawową kwotę – 250 zł zamiast 300 zł. Gdyby pracownik zrezygnował z pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, pracodawca musiałby uwzględnić ten wniosek i nie obniżyłby podstawy opodatkowania o KUP.

Dodatkowe pytania o podwyższone KUP

Pracodawca zwraca pracownikowi koszty dojazdu do pracy. Czy w tym przypadku stosuje się podwyższone koszty uzyskania przychodów?

Według art. 22 ust. 13 ustawy o pdof podwyższone koszty uzyskania przychodów nie należą się pracownikowi, któremu pracodawca zwraca koszty dojazdu do pracy i nie odprowadza od nich zaliczki na podatek. Jeżeli zwrócone koszty są zaliczane do opodatkowanych przychodów, można zastosować podwyższone KUP. Ten przepis odnosi się także do art. 22 ust. 11 ustawy o pdof, który dotyczy uwzględniania faktycznie poniesionych kosztów na dojazdy do pracy w rocznym rozliczeniu podatku.

Czy pracownikowi na zwolnieniu lekarskim nalicza się koszty uzyskania przychodów?

Tak, jeśli za okres niezdolności do pracy dostaje wynagrodzenie chorobowe. Kosztów uzyskania przychodu nie uwzględnia się w okresie pobierania zasiłku chorobowego.

Pracownik dostanie wynagrodzenie dwukrotnie w jednym miesiącu. Czy w każdej wypłacie należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu?

Nie, tylko raz, podobnie jak kwotę zmniejszającą podatek. O ile to rozwiązanie jest niekorzystne finansowo dla pracownika (drugie wynagrodzenie będzie niższe od pierwszego, ponieważ zaliczka na podatek dochodowy będzie wyższa), o tyle roczne zeznanie podatkowe pozwala na skorygowanie obu kwot i odzyskanie nadpłaty podatku.

Czy przedstawiciel handlowy korzysta z podstawowych kosztów uzyskania przychodu, czy podwyższonych?

Może korzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, jeśli spełnia warunki określone w ustawie o pdof. Wystarczy, że złoży pracodawcy oświadczenie o podwyższonych KUP w związku z miejscem zamieszkania poza miejscowością, w której znajduje się firma. Nie ma znaczenia, że umowa o pracę przedstawiciela handlowego może wskazywać nawet kilka województw jako miejsce wykonywania pracy. Potwierdza to interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (pismo z dnia 21 listopada 2019 r., 0115-KDIT2-2.4011.377.2019.1.MU).

Czym się różnią autorskie koszty uzyskania przychodów od podwyższonych?

Podstawowe i podwyższone koszty uzyskania przychodu są związane z miejscem zamieszkania pracownika, natomiast standardowe i autorskie – z wykonywaniem działalności twórczej i przenoszeniem praw autorskich do stworzonych dzieł na pracodawcę. 20% lub 50% KUP stosuje się, obliczając zaliczkę na podatek dochodowy od umowy o dzieło. Z autorskich kosztów uzyskania przychodu korzystają nie tylko artyści, ale także m.in. programiści.

Udostępnij artykuł
Redakcja
main author
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
TRIBEPERK: PROFESJONALNA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
My rozliczamy płace, Ty liczysz korzyści