HR Manager – czym się zajmuje i ile zarabia? Czy warto zatrudnić kierownika działu HR?

avatar
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
6 min czytania
01.07.2024
Aktualizacja: 06.07.2024
Aktualne
post thumbnail
6 min czytania
01.07.2024
Aktualizacja: 06.07.2024
Aktualne

Chociaż HR Manager specjalizuje się w zarządzaniu zasobami ludzkimi i koordynuje prace w dziale HR, to wykracza funkcją nadzorczą poza obszar human resources. Z jednej strony – pielęgnuje dobrostan pracowników, zapobiegając frustracjom, konfliktom i wypaleniu zawodowemu. Z drugiej strony – realizuje strategię biznesową we współpracy z managerami i zarządem, a nawet uczestniczy w kampaniach employer brandingowych, czyli budujących markę pracodawcy. Czym zajmuje się HR Manager? Kiedy warto go zatrudnić i ile wynosi jego wynagrodzenie?

Kim jest HR Manager?

HR Manager (Human Resources Manager) lideruje działowi HR, koordynując zadania związane z cyklem życia pracowników w organizacji. Wspiera kadrę na średnim i wysokim szczeblu w zarządzaniu personelem oraz dba o dobrostan osób zatrudnionych w całej strukturze.

Zatrudnienie HR Managera może być punktem wyjścia do uporządkowania procesów administracyjnych w firmie i zbudowania działu HR od zera. Z tego względu osoba na stanowisku HR Managera powinna być strategicznym generalistą z interdyscyplinarnym doświadczeniem – w benefitach, kadrach, płacach, rekrutacji czy rozwoju talentów. Kierownik działu personalnego inicjuje zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi tak, aby kształtować kompetentną i zaangażowaną kadrę, którą satysfakcjonuje realizowanie celów biznesowych przedsiębiorstwa.

W zależności od wielkości organizacji HR Manager może odgrywać rolę HR Business Partnera, który optymalizuje procesy HR pod kątem strategii biznesowej przedsiębiorstwa. O ile duże firmy zatrudniają Dyrektora HR, który zarządza kilkoma HR Managerami nadzorującymi poszczególne obszary, o tyle małym organizacjom wystarczy jedna osoba na stanowisku kierowniczym. We wszystkich przypadkach efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi powinno kształtować pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa w oczach kandydatów w rekrutacji, klientów i pracowników.

Czy HR manager może wspierać marketing?

Tak, HR Manager ze zmysłem marketingowym może skutecznie wesprzeć kampanie employer brandingowe (budujące markę pracodawcy) i employee brandingowe (budujące marki osobiste pracowników). Ich cel to nie tylko popularyzacja firmy na rynku pracy, ale także przyciągnięcie zainteresowania partnerów biznesowych. Zacięcie marketingowe HR Managera sprawdzi się także w prowadzeniu firmowych profili w social mediach, np. na LinkedInie.

Na czym polega praca HR Managera?

Co do zasady, zakres obowiązków HR Managera obejmuje miękki i twardy HR. To oznacza, że kierownik działu personalnego koncentruje się zarówno na aspektach well-beingowych (np. programach redukcji stresu u pracowników), jak i formalnościach wynikających z przepisów (np. wypowiadaniu umów o pracę na czas określony zgodnie z aktualnym prawem).

Jeśli firma korzysta z outsourcingu kadrowo-płacowego, poprawnym i terminowym rozliczaniem pracowników zajmuje się zewnętrzny usługodawca. Niestety, zdarza się, że HR Manager musi kompletować i wysyłać dokumentację e-mailem do biura rachunkowego. Obsługa kadr i płac w TribePerk eliminuje ten czasochłonny, żmudny obowiązek. Zautomatyzowana platforma online zbiera informacje kadrowo-płacowe, w tym nadgodziny i urlopy raportowane przez pracowników. Dane, które były rozproszone online i offline, znajdują się w całodobowo dostępnej chmurze.

Zautomatyzuj procesy kadrowo-płacowe w firmie!

Czy wiesz, że nowoczesna obsługa kadrowo-płacowa nie wymaga żmudnego wysyłania e-maili z dokumentami do biura rachunkowego? Usługi TribePerk bazują na zautomatyzowanej platformie w chmurze, która zastępuje rozproszone źródła danych, ułatwia digitalizację dokumentacji pracowniczej i zmniejsza ryzyko nieporozumień między działem HR a pracownikami.

Sprawdź ofertę

Stanowisko HR Managera wymaga pośredniczenia między pracownikami, liderami zespołów i zarządem. Co więcej, kierownik działu HR podejmuje decyzje, które wpływają na strategię biznesową i personalną firmy na poziomie globalnym, regionalnym bądź lokalnym. To sprawia, że oferty pracy dla HR Managerów różnią się zakresem obowiązków, a niektóre zawierają specyficzne wymagania, np. doświadczenie w zatrudnianiu obcokrajowców.

Lista zadań HR Managera, którą opublikowaliśmy poniżej, stanowi kompilację oczekiwań pracodawców. Im bardziej rozbudowana struktura, tym bardziej prawdopodobne, że wyszczególnione obowiązki są podzielone między specjalistów, którzy składają raporty HR Managerowi.

Co robi HR Manager?

 • Zarządza działem HR – ustala cele dla działu personalnego, monitoruje realizację KPIs (Key Performance Indicators – kluczowych wskaźników efektywności) i nadzoruje procesy administracyjne. HR Manager tworzy strategie realizowane przez specjalistów ds. HR oraz liderów innych zespołów. To oznacza, że nie musi np. przeprowadzać wszystkich rozmów kwalifikacyjnych, ale wpływa na formę ogłoszeń i procesu rekrutacji. Jeżeli przedsiębiorstwo poszukuje kandydatów na stanowiska wyższego szczebla, HR Manager może ich selekcjonować.
 • Integruje procesy HR ze strategią biznesową – HR Manager zarządza kapitałem ludzkim pod kątem rozwoju pracowników i przedsiębiorstwa. Wdraża nowe procedury i szkoli z nich organizację.
 • Śledzi trendy HR – szczególnie w obszarze technologii automatyzujących procesy administracyjne. TribePerk rozwija platformę kadrowo-płacową w chmurze. Automatyzujemy naliczanie wynagrodzeń i ułatwiamy wdrożenie samoobsługi pracowniczej, która usprawnia komunikację w organizacji oraz redukuje liczbę powtarzanych, uciążliwych zadań.
 • Projektuje system wynagrodzeń – w tym ofertę benefitów, siatkę płac i zasady premiowania. Uczestniczy w estymowaniu wynagrodzeń pracowników. Ocenia efektywność systemu motywacyjnego i wykorzystanie budżetu na szkolenia. Kształtuje politykę płacową tak, aby pogodzić interesy pracowników oraz organizacji.
HR Managerzy będą wspierać organizacje we wdrażaniu dyrektywy o transparentności płac

Czy wiesz, że przedsiębiorcy muszą wdrożyć przepisy wynikające z dyrektywy o jawności i równości wynagrodzeń do 7 czerwca 2026 roku? HR Managerzy odegrają ważną rolę w organizacjach, w których brakuje m.in. uporządkowanej siatki płac.

Zobacz skutki dyrektywy o jawności wynagrodzeń
article_thumbnail
 • Kontroluje zgodność procesów HR z obowiązującym prawem – przede wszystkim procesy związane z zatrudnianiem, zwalnianiem i rozliczaniem pracowników. Aktualizuje dokumenty wewnętrzne (np. regulamin pracy zdalnej). Jeżeli przedsiębiorstwo outsourcuje procesy kadrowo-płacowe, HR Manager komunikuje się z zewnętrzną firmą. Dzięki obsłudze kadr i płac w TribePerk można uniknąć czasochłonnego zbierania danych z różnych źródeł i żmudnej wysyłki dokumentów e-mailem. Wszystkie dane są przechowywane na platformie w chmurze, do której każdy pracownik ma całodobowy dostęp.
 • Pielęgnuje dobrostan pracowników – inicjuje działania zwiększające satysfakcję i zaangażowanie osób zatrudnionych. Każdy pracownik ma pewność, że zostanie wysłuchany, a sugestie – przekazane kadrze zarządzającej. HR Manager pilnuje, aby regularnie zbierać feedback pracowników (np. za pomocą ankiet) i realizuje programy well-beingowe. Ponadto wdraża strategię DEI (Diversity, Equity & Inclusion), promując różnorodność i równość oraz zapobiegając wykluczaniu w środowisku pracy.
 • Dba o rozwój zawodowy pracowników – diagnozuje luki kompetencyjne, konstruuje ścieżki kariery, opracowuje opisy stanowisk pracy i prowadzi politykę szkoleniową. Zarządza talentami, czyli pracownikami wyróżniającymi się umiejętnościami kluczowymi dla organizacji. Identyfikuje obszary do poprawy, które obniżają wydajność pracowników.
 • Wspiera działania EB – im atrakcyjniejsza marka pracodawcy, tym większa szansa na pozyskanie talentów w procesie rekrutacji. Ponadto HR Manager analizuje rynek pracy pod kątem konkurencyjnych ofert dla kandydatów. Co więcej, może zorganizować cykl szkoleń z employee brandingu, czyli budowania marek osobistych pracowników, które ułatwiają pozyskiwanie kandydatów i klientów dla firmy.
 • Nadzoruje proces rekrutacji, onboarding i offboarding – HR Manager analizuje potrzeby zatrudnieniowe, dobiera najefektywniejsze metody pozyskiwania kandydatów i rekomenduje usprawnienia w procesie rekrutacji (włącznie z narzędziami HR). Wspiera managerów w przeprowadzaniu exit interviews, czyli wywiadów z odchodzącymi pracownikami.
 • Rozwija ofertę benefitów – zapewnia pracownikom dostęp do atrakcyjnych świadczeń pozapłacowych, które niekoniecznie muszą być zamknięte w jednym systemie kafeteryjnym.
 • Rozwiązuje problemy pracowników – HR Manager odgrywa rolę negocjatora, zapobiegając eskalacji konfliktów na płaszczyźnie poziomej (między pracownikami na tym samym szczeblu) i pionowej (między pracownikami a managerami).
 • Planuje ważne wydarzenia – w tym uczestnictwo firmy na targach pracy czy imprezy kulturalno-integracyjne.

Kto może zostać HR Managerem?

Osoba aplikująca na stanowisko HR Managera powinna mieć od 5 do 10 lat doświadczenia zawodowego w dziale HR, w tym co najmniej 2-3 lata w zarządzaniu zespołem. Niektórzy pracodawcy mogą wymagać, aby kandydaci pracowali w międzynarodowym środowisku i byli gotowi do podróży służbowych (także zagranicznych). Zatrudniający preferują wykształcenie wyższe uzyskane na takich kierunkach, jak zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia, socjologia, administracja, ekonomia, kadry i płace czy prawo. Mile widziane jest ukończenie studiów MBA (Master of Business Administration) lub studiów podyplomowych z employer brandingu.

Chcesz zacząć karierę w HR?

Jednym z pierwszych stanowisk, które można objąć w dziale HR, jest pozycja office managera.

Sprawdź, czym zajmuje się office manager!
article_thumbnail

Kompetencje twarde na stanowisku HR Managera

HR Manager musi biegle porozumiewać się w języku angielskim (minimum to poziom C1 w przypadku rozwoju firmy na rynku międzynarodowym), natomiast znajomość innych języków może okazać się przydatna w np. pozyskiwaniu partnerów biznesowych z zagranicy.

Ponadto praca HR Managera wymaga:

 • doskonałego zrozumienia wpływu procesów HR na biznes,
 • znajomości metod zarządzania projektami,
 • orientacji w prawie pracy (na polskim i zagranicznym gruncie),
 • używania podstawowych programów biurowych i specyficznych narzędzi HR,
 • doświadczenia we współpracy z managerami na różnych szczeblach,
 • praktyki w zakresie motywowania, rozwijania i wynagradzania pracowników,
 • zdolności do aktywnego uczestnictwa w technicznych dyskusjach (zwłaszcza w firmach z branży IT).
Pamiętaj, że…

Rekrutujący na stanowisko HR Managera zwracają uwagę, że ewentualne braki w kompetencjach twardych (np. nieznajomość systemu HR) można szybko nadrobić, natomiast kompetencje miękkie rozwija się dłużej i trudniej.

Kompetencje miękkie HR Managera

Wiedza teoretyczna z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi musi być poparta praktyką, szczególnie w rozwiązywaniu konfliktów w organizacji, skutecznym motywowaniu pracowników, rozwijaniu relacji biznesowych czy prowadzeniu negocjacji. Efektywny HR Manager wyróżnia się proaktywną postawą i duchem przedsiębiorczości. Inicjuje zmiany i szuka rozwiązań usprawniających całą organizację. Oferty pracy podkreślają, że menedżer HR musi zachowywać najwyższą dyskrecję, mając do czynienia z poufnymi danymi. Niektóre informacje nie powinny krążyć swobodnie nawet wewnątrz firmy.

Ile zarabia HR Manager?

„Raport płacowy 2024” Hays Poland podaje, że minimalne wynagrodzenie brutto dla HR Generalisty wynosi 8000 zł, a maksymalne – 12 000 zł. Pracodawcy najczęściej oferują 10 000 zł brutto. Kierownicy ds. Zasobów Ludzkich zarabiają od 16 000 zł do 25 000 zł brutto. Jak widać, widełki płacowe są szerokie, ponieważ zależą od zakresu obowiązków na stanowisku HR Managera. Stawki zostały określone na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2023 roku.

Nieliczne oferty pracy dla HR Managerów podają orientacyjne wynagrodzenie. Kierownik działu HR w Gdańsku może zarobić od 9000 do 11 500 zł brutto na umowie o pracę bądź kontrakcie B2B. HR Managerowi z zaledwie 3-letnim doświadczeniem oferuje się od 5400 zł brutto do 9500 zł brutto w Warszawie. Kierownik ds. Administracji Personalnej, który koordynował procesy w firmie produkcyjnej zatrudniającej co najmniej 300 osób, otrzyma do 13 400 zł brutto miesięcznie w okolicach Rzeszowa. Krakowski HR & Administration Manager może liczyć na 7000-9000 zł brutto na stanowisku skoncentrowanym głównie na rekrutacji.

Ile kosztuje zatrudnienie HR Managera?

Koszt zatrudnienia menedżera HR opiewa na kwotę obejmującą wynagrodzenie brutto i składki ZUS obciążające pracodawcę. Ponadto przedsiębiorca musi uwzględnić koszty rekrutacji (prowadzonej wewnętrznie lub zewnętrznie), onboardingu, sprzętu, szkoleń czy wdrożenia nowego oprogramowania. Jeśli organizacja nie ma działu HR, warto wstępnie podliczyć koszty jego utworzenia, bazując chociażby na raportach płacowych.

Wynagrodzenie brutto HR Managera14 000 zł
Składka na ubezpieczenie emerytalne1366,40 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe910 zł
Składka na ubezpieczenie wypadkowe233,80 zł
Fundusz Pracy343 zł
FGŚP14 zł
Wynagrodzenie „brutto brutto”, czyli koszty pracodawcy16 867,20 zł
Kalkulacja kosztu zatrudnienia HR Managera zakłada, że pracownik nie ma innego źródła dochodu, pracuje w miejscu zamieszkania, ma ukończone 26 lat, nie uczestniczy w PPK i stosuje pojedynczą ulgę podatkową. Stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 1,67%.

Jedną z zalet outsourcingu kadrowo-płacowego jest wyeliminowanie kosztów utrzymania wewnętrznego działu kadr i płac. Pracodawca nie tylko pokrywa koszty zatrudnienia, oprogramowania czy szkoleń, ale też ryzykuje opóźnienia w procesach kadrowo-płacowych ze względu na nagłe nieobecności pracowników.

Czy warto zatrudnić HR Managera?

Tak, jeśli uważasz, że nie masz ustandaryzowanych procesów, a braki w zarządzaniu zasobami ludzkimi oddziałują negatywnie na morale pracowników i fluktuację kadr. Zatrudnienie HR managera sprzyja rozwojowi kultury organizacyjnej, która wpływa na ogólną atmosferę w pracy, poczucie przynależności pracowników do firmy oraz ich zaangażowanie w realizację celów biznesowych.

Zanim rozpoczniesz poszukiwania menedżera HR, przemyśl, czy potrzebujesz ogólnej oceny i usprawnienia organizacji, czy wsparcia w wąskim zakresie, np. ułożeniu polityki płacowej, budowania marki pracodawcy lub pozyskiwaniu talentów. W pierwszej sytuacji przyda Ci się HR Generalista, czyli osoba z wszechstronnym doświadczeniem, która przeanalizuje i udoskonali różne obszary związane z zasobami ludzkimi. W przypadku mocno zawężonych potrzeb warto zrekrutować osobę wyspecjalizowaną w analityce wynagrodzeń, employer brandingu czy rekrutacji.

Potrzebujesz wsparcia w zarządzaniu finansami firmy?

Rozważ zatrudnienie dyrektora finansowego na godziny. CFO (Chief Financial Officer) wypunktuje mocne i słabe strony finansów w przedsiębiorstwie oraz zaproponuje rozwiązania zapobiegające utracie płynności finansowej.

Zobacz, kiedy warto zatrudnić CFO!
article_thumbnail
Udostępnij artykuł
Redakcja
main author
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
TRIBEPERK: PROFESJONALNA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
My rozliczamy płace, Ty liczysz korzyści