Interpretacja indywidualna ZUS – jak ją uzyskać? Koszty, terminy i zakres spraw

avatar
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
Ewelina Frucz
Ewelina Frucz
Recenzja • Specjalista ds. kadr i płac
3 min czytania
26.09.2023
Aktualizacja: 26.09.2023
Aktualne
post thumbnail
3 min czytania
26.09.2023
Aktualizacja: 26.09.2023
Aktualne

Chociaż rokrocznie spada zarówno liczba wniosków o interpretację przepisów o ubezpieczeniach, jak i liczba interpretacji indywidualnych wydawanych przez ZUS, niektórzy przedsiębiorcy próbują uzyskać stanowisko organu w sprawach, które nastręczają duże wątpliwości nawet specjalistom ds. kadr i płac. Jak złożyć wniosek o interpretację indywidualną ZUS? Na jakie ograniczenia musi się przygotować pracodawca, który chciałby wiedzieć, czy zamierza poprawnie rozliczyć pracowników?

Kto może złożyć wniosek o indywidualną interpretację przepisów o ubezpieczeniach?

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców wniosek o wyjaśnienie zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, składa przedsiębiorca w swojej indywidualnej sprawie. Art. 34 ust. 2 ww. ustawy doprecyzowuje, że interpretacja dotyczy zdarzenia z przeszłości (tzw. zaistniałego stanu faktycznego) lub zdarzenia z przyszłości. Wnioskodawca opisuje (ze szczegółami!) sprawę wzbudzającą wątpliwości i przedstawia własne stanowisko, nawet jeśli obawia się, że okaże się błędne.

Ważne

Jeśli pracodawca prosi pełnomocnika o złożenie wniosku o interpretację indywidualną ZUS, musi dołączyć do niego pełnomocnictwo.

W jakich sprawach ZUS wydaje indywidualne interpretacje?

Zakres interpretacji indywidualnych ZUS jest określony w art. 83d ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Wniosek przedsiębiorcy może dotyczyć:

  • obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym,
  • zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,
  • podstawy wymiaru wyżej wymienionych składek.

Zwróć uwagę, że przepis nie wymienia obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu. Tę kwestię rozpatrują dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ.

Zajmiemy się sprawami Twojej firmy w urzędzie skarbowym i ZUS!

Dzięki pełnej obsłudze kadr i płac Twojej firmy w TribePerk zyskasz eksperckie wsparcie w kontaktach z urzędem i ZUS – w zakresie rozliczeń pracowników, kontroli czy interpretacji indywidualnych.

Sprawdź

Interpretacje indywidualne ZUS nie obejmują również takich zagadnień jak:

  • obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP,
  • sklasyfikowanie pracy jako pracy w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze,
  • różne świadczenia, w tym emerytury, renty i zasiłki,
  • instrukcje wypełnienia i złożenia dokumentów ubezpieczeniowych,
  • ustalenie ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Jeżeli ZUS nie jest właściwym organem do wydania interpretacji, to albo jej odmówi, albo przekaże sprawę do innego organu.

Ważne

Zdarza się, że wniosek o interpretację indywidualną ZUS obejmuje jedno ze wspomnianych zagadnień, ale organ odmawia wydania stanowiska. Zgodnie z art. 83d ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ZUS nie interpretuje elementów stanu faktycznego (czyli zdarzenia przeszłego), które są przedmiotem toczącego się postępowania wyjaśniającego lub kontroli. Wykluczone są także zdarzenia, w których zakresie sprawa została rozstrzygnięcia w decyzji ZUS. Według art. 34 ust. 7 ustawy Prawo przedsiębiorców ZUS pozostawi wniosek bez rozpatrzenia, jeśli przedsiębiorca wezwany do usunięcia braków w formularzu w ciągu 7 dni od wezwania.

Co istotne, przedsiębiorca może złożyć wniosek o interpretację przepisów z zakresu ubezpieczeń wyłącznie w swojej indywidualnej sprawie. To oznacza, że pracodawca ma prawo do złożenia wniosku o interpretację indywidualną w sprawie np. rozliczenia benefitów dla pracowników czy obliczenia składek ZUS za pracownika, z którym zawarł kilka różnych umów. Natomiast nie może złożyć wniosku o interpretację przepisów w imieniu wykonawcy dzieła mającego wątpliwości wobec rozliczeń przez różnych płatników, z którymi zawarł umowy w ciągu kilku ostatnich miesięcy.

Jak złożyć wniosek o interpretację indywidualną do ZUS?

Pracodawca może złożyć wniosek o interpretację indywidualną ZUS osobiście, listownie lub – najłatwiej – przez PUE ZUS. Co istotne, wnioski o interpretacje indywidualne są rozpatrywane wyłącznie przez dwa oddziały ZUS – w Gdańsku i Lublinie. Lokalizacja, w której przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, wpływa na oddział, któremu należy dostarczyć wniosek. Nawet jeśli zdecydujesz się na wysyłkę druku online, musisz zaznaczyć poprawnego odbiorcę na PUE ZUS. W określeniu oddziału, na którego terenie prowadzisz działalność, pomoże Ci wyszukiwarka.

Lokalizacja przedsiębiorstwa odpowiadająca terenowi działania oddziału ZUSOddział, w którym należy złożyć wniosek o interpretację indywidualną
Białystok, Bydgoszcz, Elbląg, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Koszalin, Łódź I, Olsztyn, Ostrów Wielkopolski, Piła, Płock, Poznań I, Poznań II, Siedlce, Słupsk, Szczecin, Toruń, Warszawa I, Warszawa II, Warszawa III, Zielona GóraGdańsk
Bielsko-Biała, Biłgoraj, Chorzów, Chrzanów, Częstochowa, Jasło, Kielce, Kraków, Legnica, Lublin, Łódź II, Nowy Sącz, Opole, Radom, Rybnik, Rzeszów, Sosnowiec, Tarnów, Tomaszów Mazowiecki, Wałbrzych, Wrocław, ZabrzeLublin

Ile kosztuje interpretacja indywidualna ZUS?

Zgodnie z art. 34 ust. 6 ustawy Prawo przedsiębiorców złożenie wniosku o interpretację indywidualną kosztuje 40 zł. Niemniej art. 34 ust. 8 ww. ustawy stanowi, że ta opłata dotyczy każdego zdarzenia przeszłego lub przyszłego opisanego w formularzu. To oznacza, że przedsiębiorca, który złoży tylko 1 wniosek o interpretację indywidualną ZUS, ale opisze w nim 3 zdarzenia, zapłaci 120 zł. Tę kwotę przeleje na konto bankowe oddziału ZUS w Gdańsku lub Lublinie w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. W tytule przelewu należy uwzględnić NIP i dopisek „Opłata za wniosek o wydanie interpretacji”.

Oddział ZUSAdres oddziału ZUSBankNumer rachunku bankowego
GdańskChmielna 27/33
80-748 Gdańsk
PKO BP SA26 1020 5590 0000 0902 8090 1015
LublinTomasza Zana 36-38c
20-601 Lublin
PKO BP SA61 1020 5590 0000 0302 8160 1019

Ile się czeka na interpretację indywidualną ZUS?

Maksymalny czas oczekiwania na wydanie interpretacji indywidualnej ZUS to 30 dni od dnia wpływu kompletnego i opłaconego wniosku do organu. Jeżeli przedsiębiorca nie otrzyma ani wezwania do uzupełnienia braków, ani interpretacji w tym okresie, to powinien uznać, że ZUS potwierdził stanowisko przedsiębiorcy zawarte w formularzu. Wnioskodawca, który nie zgodzi się z interpretacją indywidualną ZUS, może się od niej odwołać w ciągu miesiąca od dnia otrzymania. Odwołanie wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał interpretację.

Udostępnij artykuł
Redakcja
main author
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
Ewelina Frucz
Ewelina Frucz
Recenzja • Specjalista ds. kadr i płac
TRIBEPERK: PROFESJONALNA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
My rozliczamy płace, Ty liczysz korzyści