Minimalne wynagrodzenie 2024 – brutto, netto, godzinowe i na pół etatu. Jak podwyżki najniższej krajowej wpłyną na świadczenia dla pracowników?

avatar
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
Ewelina Frucz
Ewelina Frucz
Recenzja • Specjalista ds. kadr i płac
7 min czytania
02.10.2023
Aktualizacja: 02.10.2023
Aktualne
post thumbnail
7 min czytania
02.10.2023
Aktualizacja: 02.10.2023
Aktualne

Minimalne wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej na pełny etat na podstawie umowy o pracę wzrośnie dwukrotnie w 2024 roku. Już od 1 stycznia 2024 roku najniższa krajowa będzie wynosić 4242 zł brutto, czyli 642 zł brutto więcej w porównaniu z kwotą obowiązującą do 31 grudnia 2023 roku. Druga podwyżka minimalnego wynagrodzenia wypadnie 1 lipca 2024 roku. Wtedy najniższe wynagrodzenie osiągnie 4300 zł brutto. Ile będzie wynosić najniższa krajowa netto, czyli kwota, którą dostaje pracownik na rękę? Poznaj zarobki na niepełnym etacie i dowiedz się, jak podwyżki minimalnej płacy oddziałują na różne świadczenia dla pracowników.

Najniższa krajowa 2024 – stawki brutto

Minimalne wynagrodzenie wyniesie 4242 zł brutto od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.

To oznacza podwyżkę o niecałe 22% w stosunku do najniższej krajowej w I połowie 2023 roku (3490 zł) i podwyżkę o niecałe 19% w porównaniu z najniższą krajową w II połowie 2023 roku (3600 zł brutto).

1 lipca 2024 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 4300 zł. Ta kwota będzie obowiązywać do 31 grudnia 2024 roku. To oznacza, że najniższa krajowa w II półroczu 2024 roku wzrośnie o około:

  • 22% w porównaniu z minimalną płacą w I półroczu 2023 roku (3490 zł),
  • 19% w porównaniu z minimalną płacą w II półroczu 2023 roku (3600 zł),
  • 58 zł w porównaniu z minimalną płacą w I półroczu 2024 roku (4242 zł).

Zautomatyzuj naliczanie wynagrodzeń!

Dołącz do grona przedsiębiorców, którzy zautomatyzowali rozliczanie pracowników dzięki obsłudze kadr i płac w TribePerk! Zajmiemy się kompleksowo Twoimi obowiązkami wynikającymi z przepisów i udostępnimy Ci platformę kadrowo-płacową. Dzięki niej wdrożysz m.in. elektroniczną ewidencję czasu pracy czy obieg wniosków urlopowych.

 

Sprawdź

Minimalna płaca 2024 – stawki „brutto brutto”, czyli koszty pracodawcy

Koszt zatrudnienia pracownika na pełny etat na umowę o pracę oznacza, że pracodawca musi wydać od około 19% a 22% więcej w porównaniu z wynagrodzeniem brutto. W tym kontekście bierzemy pod uwagę składki ZUS finansowane ze środków pracodawcy. Oczywiście całkowity koszt zatrudnienia będzie wyższy ze względu na dodatkowe czynniki, np. rekrutację, badania wstępne czy przygotowanie nowego stanowiska. Wspomniany zakres – od 19% do 22% – wynika ze zróżnicowania stawki składki na ubezpieczenie wypadkowe. W przykładowych obliczeniach przyjęliśmy, że pracodawca opłaca składkę wypadkową na poziomie 1,67%. 

Pamiętaj też, że niektórzy pracownicy, np. co najmniej 55-letnie kobiety i co najmniej 60-letni mężczyźni, są zwolnieni ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Składki ZUS finansowane przez pracodawcęWynagrodzenie minimalne od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku (4242 zł brutto)Wynagrodzenie minimalne od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku (4300 zł brutto)
Składka emerytalna (9,76%)414,02 zł419,68 zł
Składka rentowa (6,50%)275,73 zł279,50 zł
Składka wypadkowa (1,67%)70,84 zł71,81 zł
Składka na Fundusz Pracy (2,45%)103,93 zł105,35 zł
Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,10%)4,24 zł4,30 zł
Suma składek ZUS finansowanych przez pracodawcę868,76 zł880,64 zł
Wynagrodzenie „brutto brutto”5110,76 zł5180,64 zł
Które składki opłaca pracodawca, a które pracownik?

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dzielone między obie strony umowy o pracę. Ponadto pracodawca opłaca składkę na ubezpieczenie wypadkowe, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pracownik finansuje składkę na ubezpieczenie chorobowe i składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Sprawdź składki ZUS obciążające pracodawcę i pracownika
article_thumbnail

Minimalne wynagrodzenie a wymiar czasu pracy

Minimalne wynagrodzenie osób, które pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy, jest przeliczanie proporcjonalnie do niepełnego etatu. To oznacza, że pracownik na 1/2 etatu zarobi co najmniej 2121 zł brutto w I półroczu 2024 roku i 2150 zł brutto w II półroczu 2024 roku.

Wymiar czasu pracyWynagrodzenie minimalne brutto od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 rokuWynagrodzenie minimalne brutto od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku
1/2 etatu2121 zł2150 zł
1/3 etatu1414 zł1433,33 zł
1/4 etatu1060,50 zł1075 zł
3/4 etatu3181,50 zł3225 zł

Najniższa krajowa 2024 – stawki netto (na rękę) od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku

O ile łatwo określić, ile wyniesie wynagrodzenie „brutto brutto” czyli wynagrodzenie brutto powiększone o składki ZUS finansowane przez pracodawcę, o tyle trudniej powiedzieć, ile zarobi pracownik na rękę. Minimalne wynagrodzenie netto jest zależne od wielu czynników, w tym innych źródeł przychodu, zwolnień z podatku dochodowego czy uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Ogromne znaczenie mają również pracownicze koszty uzyskania przychodu oraz kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy.

Poniższe tabele uwzględniają 3 scenariusze. W przypadku uczestnika PPK założyliśmy, że rozliczamy minimalne wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracodawca przekazał wpłaty dobrowolne i obowiązkowe do PPK. To oznacza, że wpłaty sfinansowane przez pracodawcę i przelane na rachunek w PPK stanowią opodatkowany przychód pracownika.

Wynagrodzenie brutto4242 zł4242 zł4242 zł
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe4242 zł4242 zł4242 zł
Składka na ubezpieczenie emerytalne finansowane przez pracownika (9,76%)414,02 zł414,02 zł414,02 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe finansowane przez pracownika (1,5%)63,63 zł63,63 zł63,63 zł
Składka na ubezpieczenie chorobowe (2,45%)103,93 zł103,93 zł103,93 zł
Suma składek na ubezpieczenia społeczne581,58 zł581,58 zł581,58 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne3660,42 zł3660,42 zł3660,42 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%)329,44 zł329,44 zł329,44 zł
Wpłata do PPK finansowane przez pracodawcę (1,5%)63,63 złBrakBrak
Wpłaty do PPK finansowane przez pracownika (2%)84,84 złBrakBrak
Koszty uzyskania przychodu250 zł300 złBrak
Kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy300 zł300 złBrak
Zwolnienie podatkoweBrakBrakTak, ulga dla młodych
Podstawa opodatkowania po zaokrągleniu3474 zł3360 złBrak
Zaliczka na podatek po zaokrągleniu117 zł103 złBrak
Wynagrodzenie netto3129,14 zł3227,98 zł3330,98 zł

Najniższa krajowa 2024 – stawki netto (na rękę) od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku

W naszych przykładach II podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku oznacza, że:

  • pracownik będący uczestnikiem PPK, w ramach którego comiesięczne wpłaty wynoszą 3,5% (2% po stronie pracownika i 1,5% po stronie pracodawcy), stosujący podstawowe koszty uzyskania przychodu (250 zł) i pojedynczą kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek dochodowy (300 zł), zarobi 38,39 zł więcej na rękę w porównaniu z I półroczem 2024 roku;
  • pracujący student, który nie ukończył 26. roku życia i któremu przysługuje ulga dla młodych, zarobi 45,55 zł więcej na rękę w porównaniu z I półroczem 2024 roku,
  • pracownik, któremu przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodu (300 zł) i który stosuje pojedynczą kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek dochodowy, zarobi 39,55 zł więcej na rękę w porównaniu z I półroczem 2024 roku.
Wynagrodzenie brutto4300 zł4300 zł4300 zł
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe4300 zł4300 zł4300 zł
Składka na ubezpieczenie emerytalne finansowane przez pracownika (9,76%)419,68 zł419,68 zł419,68 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe finansowane przez pracownika (1,5%)64,50 zł64,50 zł64,50 zł
Składka na ubezpieczenie chorobowe (2,45%)105,35 zł105,35 zł105,35 zł
Suma składek na ubezpieczenia społeczne589,53 zł589,53 zł589,53 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne3710,47 zł3710,47 zł3710,47 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%)333,94 zł333,94 zł333,94 zł
Wpłata do PPK finansowane przez pracodawcę (1,5%)64,50 złBrakBrak
Wpłaty do PPK finansowane przez pracownika (2%)86 złBrakBrak
Koszty uzyskania przychodu250 zł300 złBrak
Kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy300 zł300 złBrak
Zwolnienie podatkoweBrakBrakTak, ulga dla młodych
Podstawa opodatkowania po zaokrągleniu3525 zł3410 złBrak
Zaliczka na podatek po zaokrągleniu123 zł109 złBrak
Wynagrodzenie netto3167,53 zł3267,53 zł3376,53 zł

Wpływ podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę na świadczenia dla pracowników

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia oznacza nie tylko wyższe składki ZUS odprowadzane przez pracodawców i pracowników, ale także wzrost niektórych świadczeń pracowniczych, np. dodatku za pracę w nocy. Zmieni się także minimalna podstawa zasiłkowa czy maksymalne odszkodowania.

Wzrost podstawy wymiaru zasiłków

Wynagrodzenie minimalne wpływa na podstawę wymiaru różnych świadczeń należnych pracownikom na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zgodnie z art. 45 ww. ustawy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika zatrudnionego na pełny etat nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia pomniejszonego o 13,71%, czyli sumę składek ZUS finansowanych przez pracownika (emerytalną – 9,76%, rentową – 1,5%, chorobową – 2,45%). To oznacza, że minimalna podstawa zasiłkowa wyniesie 3660,42 zł w I półroczu 2024 roku i 3710,47 zł w II półroczu 2024 roku. Te kwoty przelicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, więc dla osoby zatrudnionej na np. 1/2 etatu będą dwukrotnie niższe (odpowiednio 1830,21 zł i 1855,24 zł).

Według art. 47 ww. ustawy minimalna podstawa zasiłku chorobowego jest właściwa również w przypadku świadczenia rehabilitacyjnego oraz innych zasiłków: wyrównawczego, macierzyńskiego i odpowiadającego macierzyńskiemu, opiekuńczego. Poza tym pamiętaj, że zgodnie z art. 92 § 2 Kodeksu pracy wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy zasiłku chorobowego.

Podwyżka dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych

Pracownicy wykonujący pracę w porze nocnej przyjętej w danym zakładzie pracy otrzymują wynagrodzenie z dodatkiem za pracę w nocy. Zgodnie z art. 1518 § 1 Kodeksu pracy dodatek nocny za 1 godzinę pracy wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nie myl tej kwoty z minimalną stawką godzinową, którą stosuje się w przypadku umów cywilnoprawnych! Aby obliczyć dodatek, musisz znać minimalne wynagrodzenie i wymiar czasu pracy w danym miesiącu. Dodatek nocny w 2024 roku będzie wynosił od 4,67 zł brutto do 5,65 zł brutto.

MiesiącLiczba godzin pracyWysokość minimalnego wynagrodzenia brutto w 2024 rokuWysokość dodatku brutto za pracę w nocy
styczeń1684242 zł5,05 zł
luty1684242 zł5,05 zł
marzec1684242 zł5,05 zł
kwiecień1684242 zł5,05 zł
maj1604242 zł5,30 zł
czerwiec1604242 zł5,30 zł
lipiec1844300 zł4,67 zł
sierpień1684300 zł5,11 zł
wrzesień1684300 zł5,11 zł
październik1844300 zł4,67 zł
listopad1524300 zł5,65 zł
grudzień1604300 zł5,37 zł

Wyższa kwota uprawniająca do obniżenia wpłaty podstawowej do PPK finansowanej przez pracownika

Obowiązkowa wpłata do PPK finansowana przez uczestnika (w tym przypadku – pracownika) wynosi 1,5% wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o PPK, czyli podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Art. 27 ust. 2 ustawy o PPK umożliwia obniżenie tej wpłaty podstawowej dla osób zatrudnionych, których wynagrodzenie z różnych źródeł nie przekroczy 120% wynagrodzenia minimalnego w danym miesiącu. To oznacza, że próg wzrośnie do 5090,40 zł w I półroczu 2024 roku i 5160 zł w II półroczu 2024 roku.

Jak rozliczać wynagrodzenia uczestników PPK?

Pracodawca musi pamiętać o terminowych wpłatach na rachunki PPK i uwzględnianiu własnych wpłat jako opodatkowanych przychodów pracowników w ich wynagrodzeniach.

Zobacz listę płac z PPK
article_thumbnail

Wyższe odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu

Art. 183d Kodeksu pracy stanowi, że osoba, wobec której pracodawca naruszył prawo równego traktowania w zatrudnieniu, może otrzymać odszkodowanie równe co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Co ważne, liczy się termin rozstrzygnięcia sprawy przez sąd, a nie okres, w którym doszło do wspomnianego naruszenia.

Podwyżka kwot wolnych od potrąceń

Według art. 871 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy kwotę wolną od potrąceń w przypadku sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oblicza się od minimalnego wynagrodzenia pomniejszonego o:

  • składki ZUS sfinansowane przez pracownika (łącznie 13,71%),
  • wpłaty do PPK, o ile pracownik jest uczestnikiem programu (podstawowej – 2%, dodatkowej – maksymalnie 2%),
  • zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W innych przypadkach kwota wolna od potrąceń wynosi od 75% lub 90% wyżej podanych stawek (szczegóły zobaczysz w tabeli).

Wysokość kwoty wolnej od potrąceńCel potrąceniaPodstawa prawna
75% wynagrodzenia opisanego w art. 871 § 1 pkt 1 k.p.Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowiArt. 871 § 1 pkt 2 k.p.
90% wynagrodzenia opisanego w art. 871 § 1 pkt 1 k.p.Kary pieniężne przewidziane w art. 108 k.p.Art. 871 § 1 pkt 3 k.p.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za przestój

Co do zasady, wynagrodzenie postojowe jest równe wynagrodzeniu wynikającemu z osobistego zaszeregowania pracownika w stawce godzinowej lub miesięcznej. Przyjmuje się, że chodzi o wynagrodzenie zasadnicze wpisane do umowy o pracę. Gdyby taka stawka nie została wydzielona podczas określania warunków wynagradzania, pracodawca musiałby wziąć pod uwagę 60% wynagrodzenia pracownika. I tutaj dochodzimy do minimalnej płacy. W obu przypadkach wynagrodzenie postojowe nie może być niższe od najniższej krajowej. To samo ograniczenie obowiązuje, kiedy pracodawca powierza osobie zatrudnionej inną pracę na czas przestoju.

Wyższa odprawa w rozumieniu przepisów o zwolnieniach grupowych

Wysokość odprawy pieniężnej jest uzależniona od okresu zatrudnienia zwolnionego pracownika. Maksymalna stawka nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 63 630 zł w I półroczu 2024 roku i 64 500 zł w II półroczu.

Zatrudniasz co najmniej 20 pracowników? Może Cię dotyczyć obowiązkowa odprawa

Pracodawca, który zatrudnia minimum 20 pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy, musi wypłacić odprawę pieniężną zwolnionej osobie, która była zatrudniona na podstawie umowy o pracę, a jej rozwiązanie nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracownika.

Sprawdź, kiedy pracodawca musi wypłacić odprawę
article_thumbnail

Czy podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku wymaga podpisania aneksu do umowy o pracę?

To zależy, czy umowa o pracę podaje wynagrodzenie kwotowo (np. 4200 zł brutto), czy odwołuje się do przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia. W pierwszym przypadku należy podpisać aneks, w drugim – nie trzeba. Pamiętaj, że pracodawca, który nie podpisze aneksu do umowy o pracę w związku z podwyżką najniższej krajowej, i tak będzie zobligowany do wypłaty aktualnego minimalnego wynagrodzenia, a nie niższej kwoty z umowy.

Udostępnij artykuł
Redakcja
main author
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
Ewelina Frucz
Ewelina Frucz
Recenzja • Specjalista ds. kadr i płac
TRIBEPERK: PROFESJONALNA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
My rozliczamy płace, Ty liczysz korzyści