Jak obliczyć urlop dla niepełnoetatowca?

avatar
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
Anna Pietrkiewicz
Anna Pietrkiewicz
Recenzja • Specjalista ds. kadr i płac
4 min czytania
11.08.2023
Aktualizacja: 11.08.2023
Aktualne
post thumbnail
4 min czytania
11.08.2023
Aktualizacja: 11.08.2023
Aktualne

Połowa etatu, połowa urlopu. Gdyby ktoś Cię zapytał, ile urlopu należy się osobie zatrudnionej na pół etatu, udzielenie odpowiedzi nie sprawiłoby Ci (raczej) problemu. Drobna wątpliwość mogłaby się pojawić przy innej kwestii – jak określić urlop dla niepełnoetatowca, który pracuje na 1/3, 3/4 albo 3/5 etatu, skoro z obliczeń wychodzą ułamki? Jak udzielać tego urlopu osobie, która pracuje przez różną liczbę godzin dziennie? Co zrobić, kiedy etat zmniejszy się lub zwiększy się w trakcie roku? Przygotowaliśmy dla Ciebie odpowiedzi i przykłady w różnych scenariuszach!

Jak niepełny etat wpływa na staż pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego?

Kiedy chcesz obliczyć staż pracy, który wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, bierzesz pod uwagę okresy zatrudnienia (i okres nauki), ale nie zwracasz uwagi, czy dana osoba pracowała na część etatu, czy na pełny etat. Wymiar czasu pracy nie ma znaczenia pod kątem stażu urlopowego.

Przykład

Robert i Tomasz, znajomi ze studiów, zatrudnili się w tej samej firmie. Ukończenie uniwersytetu zapewniło im 8 lat do stażu pracy. O ile Robert zaczął pracę na pełny etat, o tyle Tomaszowi odpowiadało zatrudnienie na 1/2 etatu. Jeśli obaj przepracują 2 lata, zyskają prawo do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego z tytułu 10-letniego stażu pracy. Nie jest istotne, że Robert pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy, a Tomasz tylko „połowicznie”. Jedyna różnica jest taka, że pełnoetatowiec zyska 26 dni urlopu (208 godzin), a półetatowiec – 13 dni (104 godziny). O przeliczaniu dni urlopu na godziny przeczytasz w dalszej części poradnika.

Jak wyliczyć urlop dla niepełnoetatowca?

 Zgodnie z art. 154 § 2 Kodeksu pracy wymiar urlopu wypoczynkowego dla osoby, którą zatrudniono w niepełnym wymiarze czasu pracy, oblicza się proporcjonalnie do części etatu. Staż pracy pracownika wpływa na podstawę obliczeń. Według art. 154 § 1 pkt 1-2 k.p. osobie zatrudnionej krócej niż 10 lat należy się 20 dni urlopu w roku kalendarzowym, a osobie z co najmniej 10-letnim zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę – 26 dni. Jeżeli pracodawca obliczy, że pracownikowi należy się np. 22,75 dnia urlopu, musi zaokrąglić ten wynik do pełnego dnia w górę, czyli do 23 dni.

Ważne

Pamiętaj, że okresy nauki wyszczególnione w art. 155 § 1 pkt 1-6 k.p. dają nawet 8 lat wliczanych do stażu urlopowego. To oznacza, że absolwent studiów wyższych musi przepracować zaledwie 2 lata, aby osiągnąć 10 lat stażu pracy i tym samym – 26 dni urlopu wypoczynkowego. Dzieje się tak, ponieważ ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich równa się 8 latom zatrudnienia.

Według art. 1542 § 1 k.p. pracodawca udziela urlopu wypoczynkowego w dni pracy i w wymiarze godzinowym, który odpowiada liczbie godzin do przepracowania w danym dniu.

Co do zasady, 1 dzień urlopu to 8 godzin pracy. Ta zasada sprawdza się dla pełnoetatowca w podstawowym systemie czasu pracy. W przypadku innych systemów i osób zatrudnionych na niepełnym etacie trzeba wziąć pod uwagę realną liczbę godzin pracy w wybranym terminie.

Przykład

Eliza zatrudniła się na 2/3 etatu. Gdyby pracowała na pełny etat, należałoby jej się 26 dni urlopu wypoczynkowego. Pracodawca obliczył wymiar urlopu proporcjonalny do części etatu.

26 dni × 2/3 etatu = 17,33 dnia ≈ 18 dni urlopu

18 dni × 8 godzin = 144 godziny urlopu

Pracodawca Elizy pomniejsza jej wymiar urlopu wypoczynkowego o liczbę godzin, które powinna przepracować w danym dniu, gdyby nie wzięła dnia wolnego. Skoro pracowniczka musi przepracować np. 112 godzin w lipcu (tyle wynosi 2/3 z 168 godzin pełnoetatowca), jej grafik może przewidywać np. od 4 do 6 godzin pracy w dni robocze. Załóżmy, że Eliza ma zaplanowane po 4 godziny pracy od poniedziałku do piątku, ale chce wyjechać na tydzień. W tym przypadku pracodawca zmniejszy jej pulę urlopową o 20 godzin (5 dni roboczych × 4 godziny).

Myślisz, że procesy kadrowo-płacowe związane z urlopami w Twojej firmie wymagają usprawnienia? 😏

Pełna obsługa kadr i płac w TribePerk zapewni Ci listy płac z wynagrodzeniami urlopowymi oraz innymi świadczeniami zawsze na czas! Zyskasz także dostęp do zautomatyzowanej platformy kadrowo-płacowej online. Dzięki niej wdrożysz elektroniczny obieg wniosków. Zapomnisz o błędach, opóźnieniach i papierkowej robocie 👏

Sprawdź

Wymiar urlopu dla niepełnoetatowca – tabela

Wymiar czasu pracyWymiar urlopu wypoczynkowego w dniach na niepełnym etacie w przypadku stażu pracy krótszego niż 10 latWymiar urlopu wypoczynkowego w dniach na niepełnym etacie w przypadku stażu pracy wynoszącego co najmniej 10 lat
1/210 dni13 dni
1/37 dni9 dni
1/45 dni7 dni
2/314 dni18 dni
3/415 dni20 dni
7/818 dni23 dni

Wymiar urlopu w godzinach dla niepełnoetatowca – tabela

Wymiar czasu pracyWymiar urlopu wypoczynkowego w godzinach na niepełnym etacie w przypadku stażu pracy krótszego niż 10 latWymiar urlopu wypoczynkowego w godzinach na niepełnym etacie w przypadku stażu pracy wynoszącego co najmniej 10 lat
1/280 godzin104 godziny
1/356 godzin72 godziny
1/440 godzin56 godzin
2/3112 godzin144 godziny
3/4120 godzin160 godzin
7/8144 godziny184 godziny

Przykład – zwiększenie wymiaru czasu pracy a urlop wypoczynkowy

Emil pracował na 1/2 etatu od stycznia do czerwca, od lipca do grudnia – na 3/4 etatu. Przez cały rok obowiązywała tylko jedna umowa o pracę – strony podpisały porozumienie zmieniające. Z racji krótkiego stażu pracy, który nie przekracza 10 lat, Emilowi przysługuje 20 dni urlopu wypoczynkowego w przypadku pełnego etatu. Jakich obliczeń musiał dokonać pracodawca?

Okres obowiązywania 1/2 etatu (styczeń-czerwiec)

20 dni urlopu × 1/2 etatu = 10 dni

10 dni : 12 miesięcy = 0,83 dnia

0,83 dnia × 6 miesięcy = 4,98 dnia ≈ 5 dni, czyli 40 godzin

Okres obowiązywania 3/4 etatu (lipiec-grudzień)

20 dni urlopu × 3/4 etatu = 15 dni

15 dni : 12 miesięcy = 1,25 dnia

1,25 dnia × 6 miesięcy = 7,5 dnia ≈ 8 dni, czyli 64 godziny

Łączny wymiar urlopu wypoczynkowego w roku, w którym zwiększył się etat, wyniósł 13 dni, czyli 104 godziny.

Jeżeli pracownik osiągnie 10 lat stażu pracy w ciągu roku, zyska prawo do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego

Urlop uzupełniający stanowi różnicę między niższym wymiarem (20 dniami) a wyższym wymiarem (26 dniami) urlopu wypoczynkowego w przypadku pełnego etatu.

Przeczytaj, kiedy przyznać pracownikowi urlop uzupełniający
article_thumbnail

Przykład – zmniejszenie wymiaru czasu pracy a urlop wypoczynkowy

Mateusz, który miał 14-letni staż pracy, pracował na pełny etat. W okresie od stycznia do maja zdążył wykorzystać aż 22 dni urlopu wypoczynkowego. Splot różnych zdarzeń, w tym nagłe odejście kilku kluczowych klientów firmy i zmiany w życiu prywatnym pracownika, sprawił, że wymiar czasu pracy Mateusza został niespodziewanie zmniejszony do 1/2 etatu od 1 czerwca.

26 dni : 12 miesięcy = 2,16 dnia urlopu

2,16 dnia × 5 miesięcy (styczeń-maj) = 10,8 dnia ≈ 11 dni

26 dni × 1/2 etatu = 13 dni

13 dni : 12 miesięcy = 1,08 dnia

1,08 dnia × 7 miesięcy (czerwiec-grudzień) = 7,56 dnia ≈ 8 dni

Z obliczeń wynika, że Mateuszowi przysługuje maksymalnie 19 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, natomiast już przed zmniejszeniem etatu wykorzystał 22 dni. Pracodawca nie udzieli mu kolejnych dni urlopu. Uwaga – nie może zredukować wynagrodzenia Mateusza o nadprogramowe dni urlopowe, które pracownik wykorzystał za czasów pełnego etatu. Mateusz mógł wykorzystać niemal cały urlop w pierwszych miesiącach, ponieważ nabył prawo do 26 dni urlopu z góry, a pracodawca akceptował każdy wniosek.

Pracownik wykorzystał cały urlop i złożył wypowiedzenie. Co zrobić?

Niestety, skoro pracodawca akceptował wnioski pracownika o urlop wypoczynkowy, który został przyznany w pełnym wymiarze z góry, nie może żądać żadnej rekompensaty finansowej z powodu „nadprogramowych” dni wolnych.

Dowiedz się, kiedy istnieje ryzyko wykorzystania ponadwymiarowego urlopu przez pracownika
article_thumbnail

Urlop na żądanie na niepełnym etacie

Wymiar urlopu na żądanie wynosi 4 dni w roku kalendarzowym – bez względu na wymiar czasu pracy i liczbę kolejnych umów o pracę, które podpisze dana osoba w tym samym roku. To oznacza, że pracownik zatrudniony na pół etatu może skorzystać z maksymalnie 4 dni urlopu na żądanie.

Jedyna różnica tkwi w wymiarze godzinowym „enżetek”. Jeżeli z rozkładu czasu pracy będzie wynikać, że pracownik na pół etatu miał przepracować 4 godziny w dniu, w którym złożył wniosek o urlop na żądanie, to tyle godzin odejmie pracodawca z puli urlopowej. Gdyby grafik wyznaczał 2, 6 lub 8 godzin do przepracowania w dniu „enżetki”, o tyle należałoby pomniejszyć wymiar urlopu wypoczynkowego.

Jak pracownik powinien złożyć wniosek o urlop na żądanie?

Przepisy nie określają formy wniosku o „enżetkę”. Pracodawca może uregulować wzór wniosku i termin jego złożenia w przepisach wewnątrzzakładowych. Oczywiście tak, aby nie były mniej korzystne dla pracownika w porównaniu z ustawą.

Zobacz wzory wniosków o urlop na żądanie
article_thumbnail
Udostępnij artykuł
Redakcja
main author
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
Anna Pietrkiewicz
Anna Pietrkiewicz
Recenzja • Specjalista ds. kadr i płac
TRIBEPERK: PROFESJONALNA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
My rozliczamy płace, Ty liczysz korzyści