Urlop wypoczynkowy po macierzyńskim i rodzicielskim – w jakim wymiarze? Kiedy trzeba złożyć wniosek?
Matka dziecka, ojciec dziecka lub inny członek rodziny, który wychowuje dziecko, zachowuje prawo do urlopu wypoczynkowego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.…
3 min czytania
14.11.2023
Urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy – czy się ograniczają?
O ile pracodawca może odrzucić wniosek pracownika o urlop bezpłatny z dowolnego powodu, o tyle nie powinien sugerować, że to przepisy zobowiązują…
5 min czytania
09.11.2023
Urlop wychowawczy – najważniejsze informacje dla pracodawców
Urlop wychowawczy jest jednym z licznych uprawnień pracujących rodziców i opiekunów dzieci. Mogą go wykorzystać od razu po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim.…
5 min czytania
09.11.2023
Czy można wykorzystać urlop wypoczynkowy do przodu?
Co zrobić, kiedy Twój pracownik potrzebuje wolnego dnia, ale wykorzystał już cały urlop wypoczynkowy, który przysługiwał mu w bieżącym roku kalendarzowym? O…
4 min czytania
09.10.2023
Świadczenie urlopowe – kto je wypłaca? Czym różni się od wczasów pod gruszą?
Świadczenie urlopowe to nieobowiązkowe dofinansowanie urlopu pracownika, który wykorzystał co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych na wypoczynek – bez żadnej przerwy. Pracodawcy,…
3 min czytania
03.10.2023
Urlop bezpłatny a ZUS – czy trzeba opłacać składki za pracownika, czy go wyrejestrować?
Urlop bezpłatny pracownika skutkuje zawieszeniem stosunku pracy. To oznacza, że strony nie rozwiązują umowy o pracę, ale pracownik nie wykonuje pracy i…
4 min czytania
28.09.2023
Urlop w okresie wypowiedzenia – czy pracodawca musi go udzielić? Czy może go odwołać?
Niezależnie od tego, czy Twój pracownik zechce rozwiązać umowę o pracę, czy Ty wręczysz mu wypowiedzenie, zachowa prawo do urlopu wypoczynkowego w…
6 min czytania
26.09.2023
Jak obliczyć urlop dla niepełnoetatowca?
Połowa etatu, połowa urlopu. Gdyby ktoś Cię zapytał, ile urlopu należy się osobie zatrudnionej na pół etatu, udzielenie odpowiedzi nie sprawiłoby Ci…
4 min czytania
11.08.2023
Urlop uzupełniający – kiedy należy się pracownikowi? Jak uzupełnić wymiar urlopu wypoczynkowego?
Jeśli pracownik na pełnym etacie osiągnie 10-letni staż pracy w ciągu roku kalendarzowego, to pracodawca, u którego jest zatrudniony, musi zwiększyć jego…
4 min czytania
07.08.2023
Urlop na poszukiwanie pracy – komu przysługują nawet 3 dni wolne na rozmowy kwalifikacyjne?
Jeżeli złożysz wypowiedzenie pracownikowi, zwolniona osoba zyska prawo do tzw. urlopu na poszukiwanie pracy. Może go przeznaczyć np. na rozmowy kwalifikacyjne, spotkanie…
6 min czytania
27.07.2023
TribePerk

Nowoczesne wsparcie kadrowe dla Twojej firmy

TribePerk automatyzuje obliczanie wynagrodzeń, zarządzanie urlopami, ewidencję czasu pracy i inne monotonne procesy HR, aby Twoi pracownicy nie marnowali czasu, a Ty – pieniędzy.

Zapisz się na demo