Wymiar czasu pracy i dni wolne w 2023 roku. Sprawdź liczbę godzin na pełny i niepełny etat oraz w różnych okresach rozliczeniowych

avatar
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
5 min czytania
02.11.2022
Aktualizacja: 16.06.2023
Aktualne
post thumbnail
5 min czytania
02.11.2022
Aktualizacja: 16.06.2023
Aktualne

Aż 2000 godzin do przepracowania na pełnym etacie i tylko 1 dodatkowy dzień wolny od pracy za święto wypadające w sobotę w listopadzie. Dowiedz się, ile wynosi wymiar czasu pracy na pełny i niepełny etat. Obliczyliśmy również liczbę godzin pracy w różnych okresach rozliczeniowych i przygotowaliśmy kalendarz dni wolnych w 2023 roku.

Artykuł bazuje na aktualnym Kodeksie pracy, według którego norma tygodniowa pracy wynosi przeciętnie 40 godzin. W październiku 2022 roku do Sejmu trafił projekt ustawy zakładający skrócenie tygodnia pracy do 35 godzin – bez obniżania wynagrodzenia.

 1. Czym jest czas pracy?
 2. Jakie są normy czasu pracy?
 3. Ile trwa okres rozliczeniowy?
 4. Jak obliczyć liczbę godzin pracy w miesiącu?
  1. Przykład – liczba godzin do przepracowania w marcu 2023 roku
  2. Przykład – liczba godzin do przepracowania w maju 2023 roku
  3. Przykład – liczba godzin do przepracowania w listopadzie 2023 roku
 5. Wymiar czasu pracy na pełny etat w 2023 roku (1-miesięczny okres rozliczeniowy)
 6. Wymiar czasu pracy na pełny etat w 2023 roku (2-miesięczny okres rozliczeniowy)
 7. Wymiar czasu pracy na pełny etat w 2023 roku (3-miesięczny okres rozliczeniowy)
 8. Wymiar czasu pracy na pełny etat w 2023 roku (4-miesięczny okres rozliczeniowy)
 9. Wymiar czasu pracy na niepełny etat w 2023 roku
 10. Dni wolne od pracy w 2023 roku
 11. Kalendarz świąt w 2023 roku

Definicja czasu pracy

Art. 128 § 1 Kodeksu pracy definiuje czas pracy jako czas, w którym pracownik jest do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu, które zostało wyznaczone do jej wykonywania. Do czasu pracy nie zaliczamy dojazdów z miejsca zamieszkania pracownika do zakładu pracy i z powrotem.

Aby poprawnie rozliczyć czas pracy pracownika, musisz wiedzieć, jak ustawa określa dwie podstawowe jednostki: dobę i tydzień.

Art. 128 § 3 Kodeksu pracy podaje, że:

 • doba to 24 godziny liczone od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;
 • tydzień to 7 dni kalendarzowych liczonych od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego, czyli od np. pierwszego dnia stycznia.

Normy czasu pracy

Art. 129 § 1 Kodeksu pracy określa normę dobową i tygodniową czasu pracy. Nie może on przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w maksymalnie czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym – z zastrzeżeniem:

 • systemu równoważnego czasu pracy,
 • systemu czasu pracy w ruchu ciągłym,
 • systemu skróconego czasu pracy,
 • systemu pracy weekendowej,
 • czasu pracy przy dozorze urządzeń lub pozostawaniu w pogotowiu do pracy,
 • czasu pracy przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób oraz pracowników straży pożarnych i służb ratowniczych.

W zależności od systemu czasu pracy, który stosuje pracodawca, dobowy czas pracy może zostać wydłużony do 12, 16 czy nawet 24 godzin, a tygodniowy – do 43 godzin. 

W zamian pracownikowi może przysługiwać np.:

 • krótszy dobowy wymiar czasu pracy w niektórych dniach, 
 • dzień wolny od pracy, 
 • dłuższy odpoczynek,
 • dodatek do wynagrodzenia.

Wymiar czasu pracy a okres rozliczeniowy

Na podstawie normy czasu pracy oblicza się liczbę godzin i dni do przepracowania w przyjętym okresie rozliczeniowym, czyli wymiar czasu pracy pracownika.

Maksymalny okres rozliczeniowy wynosi 4 tygodnie, 1 miesiąc, 3 miesiące lub 4 miesiące w zależności od systemu czasu pracy. Niemniej pracodawca może wydłużyć okres rozliczeniowy do 12 miesięcy w szczególnych przypadkach i niezależnie od systemu czasu pracy.

Tę decyzję można uargumentować m.in.:

 • sezonowym zapotrzebowaniem na usługi,
 • uwarunkowaniami atmosferycznymi,
 • kwestiami technicznymi, np. metodami produkcji.

Im dłuższy okres rozliczeniowy, tym elastyczniejsze planowanie czasu pracy podwładnych – oczywiście z zachowaniem przepisów chroniących bezpieczeństwo i zdrowia pracowników.

Jak obliczyć liczbę godzin pracy w miesiącu?

Załóżmy, że chcesz  obliczyć wymiar czasu pracy osoby zatrudnionej na pełny etat, która nie pracuje w sobotę. W zakładzie pracy przyjęto jednomiesięczny okres rozliczeniowy.

 1. Przeciętną normę tygodniową (40 godzin) pomnóż przez liczbę pełnych tygodni (po 7 dni kalendarzowych) wypadających w okresie rozliczeniowym (1 miesiącu).
 2. Policz, ile dni od poniedziałku do piątku nie zmieściło się w pełnych tygodniach w danym okresie rozliczeniowym. Pomnóż tę wartość przez 8 godzin.
 3. Zsumuj oba wyniki.
 4. Sprawdź, czy w danym miesiącu występuje święto określone w ustawie o dniach wolnych od pracy. Jeżeli wypada w innym dniu niż niedziela, musisz pomniejszyć wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Platforma kadrowo-płacowa TribePerk pozwala na bezpośrednie raportowanie czasu pracy przez pracowników, eliminując zbieranie odręcznych podpisów czy danych w arkuszach kalkulacyjnych. Zastępuje tradycyjną listę obecności – co prawda nieobowiązkową, ale często prowadzoną równolegle z ewidencją czasu pracy. Dzięki czytelnym raportom godzinowym w TribePerk można sprawdzić, czy pracownik zatrudniony na pełny etat przepracował odpowiednią liczbę godzin w dni robocze w danym miesiącu oraz czy zrealizował godziny nadliczbowe (w tym nocne i świąteczne).

Raportowanie czasu pracy przez pracownika w TribePerk

Przykład nr 1 – bez święta poza niedzielą

Za okres rozliczeniowy przyjmujemy marzec 2023 roku.

 1. Okres rozliczeniowy obejmuje 4 tygodnie, co daje nam 160 godzin pracy.
 2. Uwzględniamy także 3 dni poza pełnymi tygodniami. To daje nam 24 godziny pracy.
 3. W marcu 2023 nie wypadają żadne święta. Wymiar czasu pracy to 184 godziny.

4 pełne tygodnie × 40 godzin = 160 godzin

3 dni × 8 godzin = 24 godzin

160 godzin + 24 godziny = 184 godziny

Przykład nr 2 – ze świętem poza niedzielą

Za okres rozliczeniowy przyjmujemy maj 2023 roku.

 1. Okres rozliczeniowy obejmuje 4 tygodnie, czyli 160 godzin pracy.
 2. Doliczamy 3 dni poza pełnymi tygodniami, czyli kolejne 24 godziny pracy.
 3. W maju 2023 roku dni ustawowo wolne od pracy wypadają w poniedziałek (Święto Pracy) i środę (Święto Konstytucji Trzeciego Maja). To oznacza, że musimy pomniejszyć wymiar czasu pracy o 16 godzin. Wyniesie 168 godzin.

4 pełne tygodnie × 40 godzin = 160 godzin

3 dni × 8 godzin = 24 godziny

160 godzin + 24 godziny = 184 godziny

184 godziny – 16 godzin = 168 godzin

Przykład nr 3 – ze świętem w sobotę

Za okres rozliczeniowy przyjmujemy listopad 2023 roku.

 1. Okres rozliczeniowy obejmuje 4 tygodnie (160 godzin pracy).
 2. Doliczamy 16 godzin za 2 dni poza pełnymi tygodniami.
 3. W listopadzie 2023 roku dzień ustawowo wolny od pracy wypada w sobotę (Narodowe Święto Niepodległości), więc pracodawca musi przyznać pracownikom dzień wolny. Pomniejszamy wymiar czasu pracy o 8 godzin, co daje 168 godzin.

4 pełne tygodnie × 40 godzin = 160 godzin

2 dni × 8 godzin = 16 godzin

160 godzin + 16 godzin = 176 godzin

176 godziny – 16 godzin = 168 godzin

Wymiar czasu pracy 2023 – pełny etat, jednomiesięczny okres rozliczeniowy

Osoby zatrudnione na pełny etat, które pracują od poniedziałku do piątku i mają wolną sobotę, przepracują 2000 godzin w 2023 roku.

MiesiącLiczba dni pracyLiczba godzin pracy
styczeń21168
luty20160
marzec23184
kwiecień19152
maj21168
czerwiec21168
lipiec21168
sierpień22176
wrzesień21168
październik22176
listopad20160
grudzień19152
cały rok2502000

Wymiar czasu pracy 2023 – pełny etat, dwumiesięczny okres rozliczeniowy

MiesiąceLiczba godzin pracy
styczeń + luty328
marzec + kwiecień336
maj + czerwiec336
lipiec + sierpień344
wrzesień + październik344
listopad + grudzień312
cały rok2000

Wymiar czasu pracy 2023 – pełny etat, trzymiesięczny okres rozliczeniowy

MiesiąceLiczba godzin pracy
od stycznia do marca512
od kwietnia do czerwca488
od lipca do września512
od października do grudnia488
cały rok2000

Wymiar czasu pracy 2023 – pełny etat, czteromiesięczny okres rozliczeniowy

MiesiącLiczba godzin pracy
od stycznia do kwietnia664
od maja do sierpnia680
od września do grudnia656
cały rok2000

Wymiar czasu pracy 2023 – niepełny etat

Jeśli pracownik jest zatrudniony na niepełny etat, wymiar czasu pracy jest wyliczany proporcjonalnie do pełnego etatu.

MiesiącLiczba godzin pracy na 1/2 etatuLiczba godzin pracy na 1/2 etatu
styczeń84126
luty80120
marzec92138
kwiecień76114
maj84126
czerwiec84126
lipiec84126
sierpień88132
wrzesień84126
październik88132
listopad80120
grudzień76114
cały rok10001500

Dni wolne od pracy 2023

Liczba dni wolnych w listopadzie 2023 roku obejmuje 1 dzień wolny za Narodowe Święto Niepodległości, które wypada w sobotę.

MiesiącLiczba dni wolnych
styczeń10
luty8
marzec8
kwiecień11
maj10
czerwiec9
lipiec10
sierpień9
wrzesień9
październik9
listopad10
grudzień12
cały rok115

Kalendarz świąt w 2023 roku

Jeśli termin wypłaty wynagrodzenia wypada w święto ustawowo wolne od pracy, np. 10 kwietnia 2023 roku, pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie w dniu poprzedzającym. Dla osoby zatrudnionej, która pracuje od poniedziałku do piątku, będzie to piątek, 7 kwietnia. W tym dniu powinna otrzymać przelew na konto bądź gotówkę, o ile złoży taki wniosek.

DataŚwiętoDzień tygodnia
1 styczniaNowy Rokniedziela
6 styczniaŚwięto Trzech Królipiątek
9 kwietniapierwszy dzień Wielkiej Nocy (święto ruchome)niedziela
10 kwietniadrugi dzień Wielkiej Nocy (święto ruchome)poniedziałek
1 majaŚwięto Państwoweponiedziałek
3 majaŚwięto Narodowe Trzeciego Majaśroda
28 majapierwszy dzień Zielonych Świątek (święto ruchome)niedziela
8 czerwcadzień Bożego Ciała (święto ruchome)czwartek
15 sierpniaWniebowzięcie Najświętszej Maryi Pannywtorek
1 listopadaWszystkich Świętychśroda
11 listopadaNarodowe Święto Niepodległościsobota
25 grudniapierwszy dzień Bożego Narodzeniaponiedziałek
26 grudniadrugi dzień Bożego Narodzeniawtorek

Podstawa prawna

 1. Ustawa Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.)
 2. Ustawa o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28 z późn. zm.)
Udostępnij artykuł
Redakcja
main author
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
TRIBEPERK: PROFESJONALNA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
My rozliczamy płace, Ty liczysz korzyści