L4 a praca zdalna. Czy można pracować w domu podczas zwolnienia lekarskiego?

avatar
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
Ewelina Frucz
Ewelina Frucz
Recenzja • Specjalista ds. kadr i płac
3 min czytania
21.09.2023
Aktualizacja: 21.09.2023
Aktualne
post thumbnail
3 min czytania
21.09.2023
Aktualizacja: 21.09.2023
Aktualne

Pracownikowi na L4 nie przysługuje wynagrodzenie za pracę – w końcu jej nie wykonuje w tym czasie – tylko wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Kiedy osoba jest niezdolna do pracy, nie może zajmować się żadną działalnością zarobkową. Niemniej można się zastanawiać, czy pracownik hybrydowy bądź zdalny może pracować z domu podczas L4 – kiedy poczuje się lepiej? Wyjaśniamy również, czy pracownik może złożyć wniosek o pracę zdalną okazjonalną, aby nie wykorzystywać zwolnienia lekarskiego.

Czy na zwolnieniu lekarskim można pracować zdalnie?

Nie – i nie jest istotne, czy pracownik chodzi do biura, czy pracuje z domu. Jakakolwiek działalność zarobkowa, nawet dorabianie na podstawie umów cywilnoprawnych, jest niedozwolona podczas zwolnienia lekarskiego, którego celem jest m.in. regeneracja organizmu obciążonego chorobą.

Kalendarz nieobecności, wnioski urlopowe i ewidencja czasu pracy w 1 miejscu! 🚀

Obsługa kadr i płac w TribePerk zapewni Ci dostęp do zautomatyzowanej platformy kadrowo-płacowej online, która ułatwia monitorowanie nieobecności pracowników dzięki wspólnemu kalendarzowi. Co więcejautomatycznie pobiera informacje o zwolnieniach lekarskich z PUE ZUS.

Zobacz

Jeżeli lekarz wystawi tzw. „chodzące” zwolnienie lekarskie, o którym mowa w art. 55 ust. 3 pkt 7 ustawy zasiłkowej, to nie oznacza, że pracownik może wpaść do biura w dowolnym momencie czy wykonywać pracę w częściowym wymiarze w domu. Fakt, że chory może chodzić, umożliwia mu np. wyjście do apteki czy sklepu spożywczego, ale nie pracę, nawet jeśli wykonywałby ją w domowych pieleszach. Pracodawca lub ZUS wypłaci pracownikowi świadczenie chorobowe, ponieważ okres niezdolności do pracy kwalifikuje się jako usprawiedliwioną nieobecność, za którą nie należy się „normalne” wynagrodzenie. Zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, chyba że inne przepisy stanowią inaczej.

Ważne

Jedyne, co może zrobić pracownik na L4, to np. rozwiązać umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez, gdyby doszło do ciężkiego naruszenia praw pracowniczych. Co do zasady, pracodawca nie może zwolnić pracownika w okresie zwolnienia lekarskiego. Ta ochrona jest wyłączona w kilku przypadkach. Utraci ją pracownik, który jest zatrudniony krócej niż 6 miesięcy i choruje co najmniej 3 miesiące.

Czy pracownik może wybrać pracę zdalną zamiast L4?

Zwolnienie lekarskie wystawia lekarz pierwszego kontaktu, który na podstawie wywiadu z pacjentem decyduje, czy jest zdolny do pracy, czy nie. Niektóre przypadki nie budzą wątpliwości – trudno o bezpieczną i efektywną pracę chociażby w czasie grypy. Niemniej istnieją sytuacje, w których pracownik woli nie przychodzić do biura, argumentując to gorszym samopoczuciem, ale chce pracować zdalnie. Co prawda Kodeks pracy umożliwia pracownikom złożenie wniosku o urlop na żądanie czy wniosku o zwolnienie z powodu siły wyższej, ale po pierwsze – nie każda osoba dysponuje wolną „enżetką”, po drugie – nie każda sytuacja wpisuje się w zwolnienie ze względu na siłę wyższą.

Zdarza się również, że osoba zatrudniona ulega wypadkowi, wskutek którego np. łamie kość skokową. O ile unieruchomiona kończyna utrudnia poruszanie się, o tyle pracownik wykonujący pracę siedzącą przy biurku może chcieć wrócić do aktywności zawodowej tak szybko, jak to możliwe. W tym scenariuszu pracownik i pracodawca mogą uzgodnić, że poszkodowana osoba będzie pracowała zdalnie, dopóki rehabilitacja nie umożliwi jej w miarę sprawnego poruszania się. Oczywiście praca zdalna okazjonalna, która jest limitowana do 24 dni w roku kalendarzowym, okaże się niewystarczająca w tej sytuacji. Zatem możliwość pracy w trybie home office po wypadku – tutaj niezwiązanym z pracą – zależy od tego, czy pracodawca wdrożył pracę zdalną w organizacji, czy nie.

Co zrobić, kiedy pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie na dni, w których pracował zdalnie?

Lekarz pierwszego kontaktu może wystawić zwolnienie lekarskie obejmujące okres do 3 dni wstecz. To ograniczenie nie dotyczy lekarzy psychiatrów.

Załóżmy, że pracownik wykonywał pracę zdalnie w poniedziałek, wtorek i środę. Uzgodnił z pracodawcą, że będzie pracować w domu. Miał wrażenie, że bierze go przeziębienie, więc wolał na wszelki wypadek nigdzie nie wychodzić. Uznał, że nie potrzebuje konsultacji lekarskiej. Niestety, samopoczucie pracownika gwałtownie się pogorszyło w czwartek. Objawy znacząco się nasiliły. Lekarz wystawił L4 obejmujące cały tydzień – od poniedziałku do niedzieli – więc zwolnienie objęło 3 przepracowane dni. Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika? Co powinien wypłacić pracodawca – „normalną” pensję czy świadczenie chorobowe?

W takiej sytuacji pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie za pracę od poniedziałku do środy i wynagrodzenie chorobowe za pozostałe dni niezdolności do pracy. Zwolnienie lekarskie nie anuluje pracy, która została wykonana, a pracownik nie może się zrzec tego wynagrodzenia. Ponadto świadczenie chorobowe byłoby prawdopodobnie niższe – świadczenie za okres choroby wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. L4 należy uwzględnić w ewidencji czasu pracy, ale wyłącznie za dni, w które chora osoba nie pracowała.

Co zrobić, kiedy pracownik otrzyma wynagrodzenie za cały miesiąc pracy, a pod jego koniec dostanie L4?

Zgodnie z art. 87 § 7 Kodeksu pracy pracodawca może pomniejszyć kolejne wynagrodzenie pracownika o kwotę za okres nieobecności, za który nie należy się wynagrodzenie.

Sprawdź, jak korygować źle naliczone wynagrodzenia
article_thumbnail

Praca zdalna podczas zwolnienia lekarskiego – konsekwencje dla pracodawcy i pracownika

Pracodawca, który zezwala pracownikowi na zwolnieniu lekarskim na wykonywanie pracy, a nawet przymusza tę osobę do realizowania obowiązków zawodowych, naraża obie strony na nieprzyjemne konsekwencje.

Pracownik traci prawo do zasiłku chorobowego. Nie ma znaczenia, jak uzasadni działalność zarobkową w okresie L4. Z wyroku Sądu Najwyższego z 16 listopada 2000 roku (sygn. akt I PKN 44/00) wynika, że pracownik nie może uargumentować wykonywania pracy w okresie choroby troską o dobro firmy. Jedyne, na czym powinien się skupić, to stosowanie się do wskazań lekarskich i wstrzymywanie się od czynności, które mogą przedłużyć nieobecność w pracy.

Pracodawca łamie przepisy BHP i narusza prawa pracownicze. Nawet jeśli chora osoba na L4 pracuje w trybie home office, więc nie naraża innych pracowników, to nie można wykluczyć wypadku przy pracy w warunkach domowych.

Ponadto osoba objęta ubezpieczeniem chorobowym (obowiązkowym w przypadku umowy o pracę) ma prawo do skorzystania z płatnego zwolnienia lekarskiego w okresie niezdolności do pracy. Zezwolenie na pracę lub wręcz zobowiązanie chorego do pracy wbrew jego woli łamie przepisy. W efekcie pracodawca naraża się m.in. na karę finansową i rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia. Warto wspomnieć, że w odwrotnej sytuacji, w której chory pracownik podejmuje pracę bez wiedzy i zgody pracodawcy, dochodzi do ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. To grozi nawet zwolnieniem dyscyplinarnym.

Trzeba też pamiętać, że pracownik nawet minimalnie osłabiony chorobą jest mniej efektywny i wydajny, a brak skupienia i zwiększone ryzyko błędów mogą przerodzić się w szkody finansowe po stronie pracodawcy.

Udostępnij artykuł
Redakcja
main author
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
Ewelina Frucz
Ewelina Frucz
Recenzja • Specjalista ds. kadr i płac
TRIBEPERK: PROFESJONALNA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
My rozliczamy płace, Ty liczysz korzyści