Najniższa krajowa 2023 – sprawdź stawki netto, brutto, godzinową i na pół etatu. Jakie świadczenia wzrosną wskutek podwyżki płacy minimalnej?

avatar
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
3 min czytania
02.11.2022
Aktualizacja: 16.06.2023
Aktualne
post thumbnail
3 min czytania
02.11.2022
Aktualizacja: 16.06.2023
Aktualne

Minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę i minimalna stawka godzinowa dla pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych wzrosną dwa razy w 2023 roku. Najniższa krajowa wyniesie 3490 zł brutto od 1 stycznia 2023 roku i 3600 zł brutto od 1 lipca 2023 roku. Ile dostanie pełnoetatowiec na rękę? Ile zarobi pracownik na pół etatu?

 1. Dwukrotna podwyżka pensji minimalnej w 2023 roku
 2. Wynagrodzenie minimalne netto w I połowie 2023 roku
 3. Wynagrodzenie minimalne netto w II połowie 2023 roku
 4. Najniższa krajowa brutto dla niepełnoetatowców w 2023 roku
 5. Dwukrotna podwyżka minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku
 6. Dlaczego płaca minimalna wzrośnie dwa razy w ciągu roku?
 7. Na jakie świadczenia wpływa podwyżka płacy minimalnej?

Najniższa krajowa 2023 – podwyżki dla ok. 3 mln zatrudnionych

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku płaca minimalna będzie wynosić 3490 zł brutto (ok. 2700 zł netto). W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku najniższa krajowa wzrośnie do 3600 zł brutto (ok. 2780 zł netto). W pierwszym półroczu przyszłego roku minimalne wynagrodzenie przekroczy o 480 zł kwotę obowiązującą w 2022 roku, w drugim półroczu – o 590 zł, co daje finalną podwyżkę na poziomie 19,6%.

Ile wyniesie finalny koszt pracodawcy? Sprawdź koszt zatrudnienia pracownika w 2023 roku – obliczyliśmy, ile zapłacisz za umowę o pracę, umowę zlecenie i umowę o dzieło.

O ile zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mogą zarabiać taką samą kwotę brutto, o tyle ich minimalne wynagrodzenia netto mogą się różnić, co pokazaliśmy w przykładowych obliczeniach. Wpływa na to kilka czynników, m.in. korzystanie z zerowego PIT-u dla młodych przez pracowników, którzy nie ukończyli 26. roku życia, czy zapisanie do PPK (Pracowniczych Planów Kapitałowych).

Najniższa krajowa 2023 – stawka netto na pełny etat od 1 stycznia do 30 czerwca 2023

Wynagrodzenie minimalne netto w pierwszej połowie 2023 roku wyniesie 2709,48 zł dla pracownika pełnoetatowego, który:

 • nie jest zapisany do PPK (Pracowniczych Planów Kapitałowych),
 • nie korzysta z ulgi podatkowej dla młodych,
 • ma prawo do pomniejszenia przychodów o 250 zł miesięcznie z tytułu mieszkania w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy,
 • ma prawo do odliczenia kwoty zmniejszającej podatek dochodowy.
Wynagrodzenie minimalne brutto3490 zł
Składki ZUS478,48 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne271,04 zł
Zaliczka na podatek dochodowy31 zł
Wynagrodzenie minimalne netto2709,48 zł

Nieco wyższe wynagrodzenie minimalne netto – 2715,48 zł – otrzyma pracownik dojeżdżający do pracy z innej miejscowości i spełniający pozostałe założenia. W jego przypadku pracownicze koszty uzyskania przychodu wynoszą 300 zł. Z kolei 2740,48 zł na rękę otrzyma pracownik mający mniej niż 26 lat, któremu przysługuje zerowy podatek dla młodych.

Najniższa krajowa 2023 – stawka netto na pełny etat od 1 lipca do 31 grudnia 2023

Wynagrodzenie minimalne netto w drugiej połowie 2023 roku wyniesie 2783,86 zł dla pracownika pełnoetatowego, który spełnia wyżej opisane założenia.

Wynagrodzenie minimalne brutto3600 zł
Składki ZUS493,56 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne279,58 zł
Zaliczka na podatek dochodowy43 zł
Wynagrodzenie minimalne netto2783,86 zł

Pracownik poniżej 26. roku życia zarobi 2826,86 zł na rękę. Zatrudniony dojeżdżający do pracy z innej miejscowości otrzyma 2789,86 zł netto.

Ile wynosi najniższa krajowa na pół etatu w 2023?

Wynagrodzenie osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy jest obliczane proporcjonalnie do liczby godzin pracy w danym miesiącu. Najniższa krajowa dla pracownika zatrudnionego na pół etatu będzie wynosić 1745 zł brutto w pierwszym półroczu 2023 roku i 1800 zł brutto w drugim półroczu 2023 roku.

Wymiar czasu pracyWynagrodzenie minimalne brutto (1.01.2023 – 30.06.2023)Wynagrodzenie minimalne brutto (1.07.2023 – 31.12.2023)
3/4 etatu2617,50 zł2700 zł
1/2 etatu1745 zł1800 zł
1/3 etatu1163,33 zł1200 zł
1/4 etatu872,50 zł900 zł

Minimalna stawka godzinowa 2023

Minimalna stawka godzinowa, która przysługuje osobom pracującym na podstawie umów cywilnoprawnych, będzie wynosić 22,80 zł brutto od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku i 23,50 zł brutto od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku. Pierwsza zmiana oznacza podwyżkę o 3,10 zł w porównaniu ze stawką godzinową obowiązującą w 2022 roku, druga zmiana – o 3,80 zł.

Skąd wynika dwukrotna podwyżka płacy minimalnej w 2023 roku?

Za dwukrotną zmianą najniższej krajowej w 2023 roku stoi inflacja. Prognozy wskazują, że średnioroczna inflacja ma wynieść 9,8% – o ile nie wystąpi szok podażowy na rynku energetycznym i żywnościowym. Kiedy prognozowana inflacja przekracza 5%, ogłasza się dwie zmiany minimalnego wynagrodzenia w ciągu roku.

Co mówią przepisy na ten temat? 

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Rada Ministrów musi przedstawić Radzie Dialogu Społecznego dwie prognozy: wskaźnika cen i wskaźnika przeciętnego wynagrodzenia na rok następny. Art. 3 pkt 1 ustawy wskazuje, że jeśli prognozowany wskaźnik cen wynosi co najmniej 105%, trzeba ustalić, jak zmieni się wysokość płacy minimalnej i wysokość minimalnej stawki godzinowej w dwóch terminach: od 1 stycznia i od 1 lipca.

Podwyżka wynagrodzenia minimalnego zwiększy świadczenia dla pracowników

Zmiany wynagrodzenia minimalnego w 2023 roku oznaczają zarówno wyższe koszty zatrudnienia pracowników, jak i wyższe świadczenia, do których zaliczamy:

 • dodatek za pracę w porze nocnej,
 • dodatek za nadgodziny,
 • odprawę pieniężną,
 • minimalną wysokość odszkodowania z tytułu dyskryminacji w pracy,
 • minimalną wysokość odszkodowania za rozwiązanie stosunku pracy wskutek mobbingu,
 • podstawę wymiaru zasiłku chorobowego,
 • wynagrodzenie za przestój.

Ponadto podwyżka płacy minimalnej wpływa również na wysokość preferencyjnych składek ZUS dla przedsiębiorców, mandatów za wykroczenia skarbowe czy karę za brak ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych.

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.
 2. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679 z późn. zm.)
Udostępnij artykuł
Redakcja
main author
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
TRIBEPERK: PROFESJONALNA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
My rozliczamy płace, Ty liczysz korzyści