Zaległy urlop na żądanie – do kiedy trzeba wykorzystać według stanowiska GIP?

avatar
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
Anna Pietrkiewicz
Anna Pietrkiewicz
Recenzja • Specjalista ds. kadr i płac
4 min czytania
12.07.2023
Aktualizacja: 24.08.2023
Aktualne
post thumbnail
4 min czytania
12.07.2023
Aktualizacja: 24.08.2023
Aktualne

Zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy pracodawca musi udzielić pracownikowi niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego najpóźniej do 30 września kolejnego roku kalendarzowego. Chociaż przepis podaje, że ta zasada nie dotyczy urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672 Kodeksu pracy, czyli urlopu na żądanie, nie wszyscy pracodawcy postępują zgodnie ze stanowiskiem GIP (Głównego Inspektoratu Pracy). Co się dzieje z zaległymi „enżetkami”? Czy niewykorzystany urlop na żądanie z 2022 roku trzeba wziąć do 30 września 2023 roku?

Czy niewykorzystany urlop na żądanie przepada?

Nie, nie przepada. Niewykorzystany urlop na żądanie przechodzi na kolejny rok kalendarzowy, ale jako zwykły urlop wypoczynkowy. Nawet jeśli pracownik nie skorzysta z maksymalnie 4 dni urlopu na żądanie w 2023 roku, to nie zyska 8 dni „enżetek” w 2024 roku.

Przykład

Mateusz wykorzystał 22 z 26 dni urlopu wypoczynkowego w 2022 roku, ale ani razu nie wziął „enżetki”. 4 dni urlopu na żądanie przeszły na 2023 rok – jako 4 dni zaległego urlopu wypoczynkowego. Ponadto Mateuszowi należy się 26 dni bieżącego urlopu, w tym 4 dni urlopu na żądanie. Może wziąć łącznie 30 dni urlopu w 2023 roku.

Co ważne, jeśli pracownik nie skorzysta ani razu z urlopu na żądanie, ale weźmie 20 czy 26 dni urlopu, które mu przysługuje w danym roku kalendarzowym, to na kolejny rok nie przejdzie ani jedna „enżetka”. Dzieje się tak, ponieważ urlop na żądanie jest „pobierany” z puli urlopu wypoczynkowego.

Przykład

Łucja osiągnie 10 lat stażu pracy dopiero 1 marca 2024 roku. Na razie przysługuje jej 20 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w tym 4 dni urlopu na żądanie. Pracowniczka wykorzystała cały należny urlop wypoczynkowy w 2022 roku, ale nigdy nie wzięła urlopu na żądanie. W efekcie nie dysponuje ani jednym dniem zaległego urlopu w 2023 roku, tylko bieżącym urlopem, czyli 20 dniami (16 dniami urlopu wypoczynkowego i 4 opcjonalnymi dniami urlopu na żądanie). Pracodawca nie naliczył jej niewykorzystanych „enżetek” z 2022 roku, ponieważ są specyficzną formą urlopu wypoczynkowego, z której pracownik może skorzystać, ale nie musi.

Do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop na żądanie?

O ile zaległy urlop wypoczynkowy należy wykorzystać do 30 września, o tyle ten termin nie dotyczy części zaległego urlopu, która była niewykorzystanym urlopem na żądanie. Tę kwestię wyjaśnił GIP (Główny Inspektorat Pracy).

Elektroniczne wnioski o urlopy, ewidencja czasu pracy i kalendarz nieobecności w jednym miejscu?

Zobacz, jak platforma kadrowo-płacowa TribePerk wesprze Cię we wdrożeniu elektronicznego obiegu dokumentów w firmie, ułatwi zarządzanie wnioskami i przyspieszy naliczanie wynagrodzeń za okresy nieobecności pracowników! 🚀

 

Sprawdź

Pismo GIP z 2008 roku

Pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 7 kwietnia 2008 roku (GIP GPP-110-4560-170/08/PE) dotyczy terminu udzielania pracownikom zaległego urlopu na żądanie. Co istotne, pismo podaje nie 30 września, tylko 31 marca jako datę graniczną. Wynika to z faktu, że wcześniejszy termin obowiązywał do końca 2011 roku. Niemniej pozostałe informacje mają zastosowanie do dziś.

Ze stanowiska wynika, że jeśli pracodawca nie udzieli zaległego urlopu na żądanie jako urlopu wypoczynkowego do 30 września, nie naruszy obowiązku wynikającego z art. 168 k.p.

Ponadto GIP podkreślił, że pracownik, który nie wykorzysta ani jednego dnia urlopu na żądanie w danym roku kalendarzowym, nie może domagać się dwukrotnie większej puli w kolejnym roku. Niewykorzystane „enżetki” nie przepadają, ale przechodzą na kolejny rok jako „normalne” dni urlopu. Można je zaplanować łącznie z bieżącym urlopem wypoczynkowym do 31 grudnia.

Przykład

Przemysławowi przysługuje 26 dni urlopu wypoczynkowego, w tym 4 dni urlopu na żądanie. Skoro wykorzystał 18 dni urlopu wypoczynkowego i 2 dni urlopu na żądanie w 2022 roku, ma 6 dni zaległego urlopu wypoczynkowego w 2023 roku. Zgodnie z interpretacją GIP Przemysław powinien wykorzystać 4 zaległe dni urlopu do 30 września 2023 roku, a pozostałe 2 dni, które były urlopem na żądanie w 2022 roku, do 31 grudnia 2023 roku. Wszystkie 6 dni można uwzględnić w planie urlopów.

Pismo GIP z 2012 roku

Pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 30 sierpnia 2012 roku (GNP-110-4560-30-1/12/PE/RP) dotyczy najpóźniejszego terminu, w którym pracownik powinien rozpocząć zaległy urlop wypoczynkowy.

GIP przytoczył przepisy Kodeksu pracy. W piśmie możemy przeczytać, że według art. 168 k.p. pracodawca musi udzielić pracownikowi urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 k.p., czyli według planu urlopów lub po porozumieniu z pracownikiem, najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Ta reguła nie dotyczy urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672 Kodeksu pracy, czyli urlopu na żądanie. Zwróć też uwagę, że art. 163 § 1 k.p. stanowi, że plan urlopu nie obejmuje „enżetek”. To potwierdza ich wykluczenie z art. 168 k.p.

Zaległy urlop wypoczynkowy zaplanowany na platformie kadrowo-płacowej TribePerk
Pracodawca, który chce udzielić zaległego urlopu wypoczynkowego pracownikowi pracującemu od poniedziałku do piątku, musi pamiętać, że 30 września 2023 roku to sobota. W związku z tym zaległy urlop wypoczynkowy powinien się rozpocząć najpóźniej 29 września 2023 roku, czyli w piątek.

Przykład

Firma, w której pracuje Basia, nie ustala planu urlopów na podstawie art. 163 § 11 Kodeksu pracy. Pracodawca nie jest do tego zobowiązany, bo w przedsiębiorstwie nie działa zakładowa organizacja związkowa. Niemniej szef stara się, aby pracownicy planowali co najmniej 7-dniowe urlopy z dużym wyprzedzeniem, dzięki czemu unika ewentualnych problemów wskutek nakładających się nieobecności. Basia wykorzystała urlop od 1 do 14 sierpnia 2022 roku (10 dni) oraz pojedyncze dni wolne (łącznie 8 dni, w tym 3 dni urlopu na żądanie). Zaległy urlop wypoczynkowy Basi obejmuje 8 dni, przy czym powinna wykorzystać:

  • 7 dni do 30 września 2023 roku (pochodzą z puli urlopu wypoczynkowego),
  • 1 dzień do 31 grudnia 2023 roku (pochodzi z puli urlopu na żądanie).
Co zrobić, kiedy pracownik nie chce wziąć 14 dni urlopu za jednym razem?

Chociaż z art. 162 Kodeksu pracy wynika, że pracodawca musi udzielić pracownikowi co najmniej 14 dni nieprzerwanego wypoczynku, to PIP ma odmienne zdanie.

Zobacz, czy 14 dni urlopu jest naprawdę obowiązkowe
article_thumbnail

Niewykorzystany urlop na żądanie a zmiana pracy w ciągu roku kalendarzowego

Kiedy pracownik zmienia miejsce zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego, dotychczasowy pracodawca musi obliczyć urlop proporcjonalny, aby sprawdzić, czy osobie odchodzącej z firmy należy się urlop w okresie wypowiedzenia bądź ekwiwalent pieniężny. Wykorzystany urlop na żądanie wpisuje się w ust. 6 pkt 2 nowego wzoru świadectwa pracy. Dzięki tej informacji kolejny pracodawca wie, ile urlopu na żądanie przysługuje nowo zatrudnionej osobie.

Przykład

31 lipca wypada ostatni dzień zatrudnienia Elizy w aktualnej firmie, w której pracowała od 4 lat. Pracowniczce przysługuje 26 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym. Eliza wzięła urlop od 11 do 14 kwietnia, od 1 do 14 maja (8 dni bez 1 i 3 maja, czyli dni ustawowo wolnych od pracy) oraz 1 dzień urlopu na żądanie 23 czerwca. To oznacza, że łącznie wykorzystała 13 dni urlopu wypoczynkowego.

26 dni urlopu : 12 miesięcy = 2,16 dnia urlopu na miesiąc

2,16 dnia urlopu × 7 miesięcy = 15,12 dnia urlopu ≈ 16 dni urlopu za 7 miesięcy zatrudnienia w aktualnej firmie

16 dni 13 dni = 3 dni

Pracodawca Elizy powinien jej udzielić 3 dni urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia (np. 27, 28 i 31 lipca) lub wypłacić ekwiwalent pieniężny. U kolejnego pracodawcy Eliza będzie mogła wykorzystać 10 dni urlopu wypoczynkowego, w tym 3 dni urlopu na żądanie.

Czy urlop na żądanie pobiera się z puli bieżącego, czy zaległego urlopu wypoczynkowego?

Z jednej strony urlop na żądanie, którego pracownik nie wykorzystał w zeszłym roku kalendarzowym, przekształcił się w zaległy urlop wypoczynkowy, który można w tej maksymalnie 4-dniowej części wykorzystać do 31 grudnia bieżącego roku.

Jeśli pracownik będzie potrzebować urlopu na żądanie, to pracodawca prawdopodobnie udzieli go z bieżącej puli urlopowej (20 lub 26 dni w przypadku pełnego etatu), a nie zaległej. Pośrednio wynika to z art. 1672 k.p., który stanowi, że pracodawca udziela na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Ten przywilej jest związany z bieżącym urlopem, do którego pracownik nabywa prawo 1 stycznia danego roku według art. 153 § 2 k.p.

Z drugiej strony z orzecznictwa (wyrok SN z 9 maja 2013 roku, sygn. akt II PK 199/12) wynika, że Kodeks pracy jasno ustala kolejność wykorzystywania urlopu najpierw zaległy, a potem bieżący. Pracownikowi, który zgłasza chęć wykorzystania urlopu na żądanie, jest obojętne, czy 1 dzień urlopu zostanie odjęty od bieżącej puli, czy od zaległej puli.

Czy wiesz, że pracownik, który zgłasza, że bierze „enżetkę”, musi poczekać na odpowiedź pracodawcy?

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nie mogą udzielić sobie same urlopu na żądanie, jeśli pracodawca np. nie odpowie na SMS-a.

Dowiedz się, kiedy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie
article_thumbnail
Udostępnij artykuł
Redakcja
main author
Katarzyna Kupczyk
Autor • Redaktor TribePerk
Anna Pietrkiewicz
Anna Pietrkiewicz
Recenzja • Specjalista ds. kadr i płac
TRIBEPERK: PROFESJONALNA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
My rozliczamy płace, Ty liczysz korzyści